Actueel

Werkbezoek Annie Schreijer-Pierik en Henk Jan Ormel aan CDA-Berkelland

16 May 2019

 Maandag 13 mei ontving CDA-Berkelland Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde en EP kandidaat Henk Jan Ormel uit Hengelo (Gld). Na de ontvangst was er een werklunch bij Rotering in Oldenkotte waar zij in gesprek gingen met burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland, burgemeester Rob Welten van Haaksbergen, burgemeester Christoph Holtwisch van Vreden, fractievoorzitter Gerard Hilhorst, voorzitter Rinus Dijkman en andere lokale CDA-ers.

Annie Schreijer vertelde dat Europa ons vrede en veiligheid gebracht heeft en economische voorspoed. Niet alles in Europa gaat goed maar gelukkig wel veel. Vaak worden richtlijnen vanuit Brussel door de landelijke overheid onnodig veel te strak ingekleurd. De Natura 2000 richtlijn bijvoorbeeld moet in Duitsland nog ingevoerd worden terwijl in Nederland de eerste agrarische ondernemingen verplicht moeten wijken voor zogenaamde nieuwe natuur.

Henk Jan Ormel gaf aan dat de mond- en klauwzeerziekte in 2001 voor hem als dierenarts aanleiding was om de politiek in te gaan. En dat deze dierenziekte in Europa nog steeds voorkomt. Rob Welten, tevens fractievoorzitter van CDU-CDA in de Euregioraad vertelde dat onze Euregio de eerste was en door de grensoverschrijdende samenwerking al veel in gang is gezet zoals het waterbeheer. Burgemeester Joost van Oostrum besprak de slechte bereikbaarheid van de mobiele telefoon in Oldenkotte en langs de grensstreek waar dus ook Berkelland veel hinder van ondervindt ondanks alle Europese regelgeving en samenwerking.

 

Bij het werkbezoek aan KMG in Neede vertelde eigenaar Albert Kroon over de kermisattracties die zij ontwerpen en assembleren. Vele lokale bedrijven leveren hun producten en diensten zoals lasconstructies, het schilderen, het licht en de besturing. 

Een probleem voor KMG zijn de keuringen van hun machines. Elk land heeft zijn eigen specifieke eisen, keuringsinstanties spreken elkaar tegen en accepteren elkaars bevindingen niet. Annie Schreijer gaf aan dit via schriftelijke vragen in Brussel aan de orde te stellen. Tijdens de rondgang op het bedrijf konden we de imponerende machines bewonderen, die wereldwijd verkocht worden.

 

Bij TRiOS Precicion Engineering in Neede vertelde eigenaar Hielke Dijkstra over zijn ontwikkelbedrijf en specifieke innovaties die zij voor grote multinationals doen. Die bedrijven maken tegenwoordig gebruik van Europese subsidies voor innovatieprojecten waar TRiOS in mee doet. Annie Schreijer gaf aan dat er nu een nieuwe regeling is, juist voor kleinere bedrijven om ook subsidies voor innovatie te krijgen. Tijdens de rondgang werden we bijgepraat over het dieptrekken en welke mogelijkheden dit geeft. Een voorbeeld is een ‘marker’ die wordt toegepast bij vrouwen met borstkanker om tijdens de operatie de tumor te lokaliseren. Bronkhorst High-Tech uit Ruurlo werkt voor hun productontwikkeling ook samen met TRiOS. Indrukwekkend dat een bedrijf in Neede zulke innovaties maakt met wereldwijde impact.

 

Aan het eind van de middag kon geconcludeerd worden dat er veel kennis en kunde in Berkelland zit die wereldwijd geëxporteerd wordt en dat Brusselse regelgeving niet alleen bepaald wordt door lobbyisten van multinationals maar zeker ook door politici die willen luisteren naar haar inwoners. Al met al een geslaagd werkbezoek.

Terug