Speerpunten per kern

Speerpunten voor Beltrum

✓ Voortzetten Woonpilot voor doorstroming op de woningmarkt voor jongeren en senioren

✓ Vaststellen van een bestemmingsplan buitengebied waar onze ondernemers en inwoners mee vooruit kunnen

✓ Ondersteuning en waardering voor de vele evenementen, maak regels eenvoudig waar het kan

✓ Vrijstelling van OZB voor sportaccommodaties en verenigingsgebouwen

✓ Behoud huidige voorzieningen; de kracht van ons dorp

 

Speerpunten voor Borculo

✓ Bevorderen recreatieve ontwikkeling Hambroekgebied

✓ Extra aandacht voor openbaar groen en aankleding van de stad

✓ Centrum Borculo aantrekkelijk maken voor horeca en winkels

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Ondernemers stimuleren om zich in Borculo te  vestigen en te blijven

 

Speerpunten voor Gelselaar

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Verkeersveiligheid en wegenonderhoud verbeteren

✓ Behoud kinderopvang, G.A. v.d. Lugtschool en sportzaal de Benneker

✓ Mobiele bereikbaarheid en digitale bereikbaarheid verbeteren

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

✓ Goede invulling van historische panden de Weerd en de Heuver

 

Speerpunten voor Haarlo

✓ Mobiele bereikbaarheid (antennemast) zo snel mogelijk verbeteren

✓ Overlast sluipverkeer aanpakken

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Behoud basisschool de Voshaar en kinderopvang ‘t Zunneke

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

✓ Behoud Kulturhus ‘t Stieltjen

 

Speerpunten voor Rietmolen

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Ondersteunen van goede initiatieven van inwoners en organisaties; bijvoorbeeld het Dorpsplan

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

✓ Bevorderen verkeersveiligheid als gevolg van de aanleg van de nieuwe N18 en N315

✓ Met inwoners realiseren invulling locatie Kuiper

✓ Vrijstelling van OZB voor sportaccomodaties en verenigingsgebouwen

 

Speerpunten voor Geesteren

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Mooiste dorp van Gelderland aantrekkelijk houden door benutten nieuwe initiatieven

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

✓ Behoud basisschool, kinderopvang en dorpshuis

✓ Digitale en mobiele bereikbaarheid optimaliseren

 

Speerpunten voor Neede

✓ Versnelde herinrichting Oudestraat en Nieuwstraat voor een vitale kern

✓ Faciliteren huisvesting voor jongeren en senioren in het centrum

✓ Realiseren jeugdhonk

✓ Daadkrachtig handhaven t.b.v. veiligheid en tegengaan overlast

✓ Strategische ligging Neede door N18 maximaal benutten en promoten

 

Speerpunten voor Rekken

Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Behoud basisschool De Berkel

✓ Samenwerking tussen (sport-)verenigingen stimuleren om leefbaarheid te versterken

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

✓ Ondersteuning zwembad Rekken

 

Speerpunten voor Ruurlo

✓ Goede aansluiting realiseren tussen Ruurlo centrum en Museum More

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Samen met verenigingen en onderwijs realiseren van voldoende en moderne binnensportaccomodaties

✓ Goede ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld Bronkhorst High-Tech

✓  Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

 

Speerpunten voor Noordijk

✓ Behoud basisschool B. Tormijn en gemeenschapshuis ‘t Haarhoes

✓ Verkeersveiligheid en wegenonderhoud verbeteren

✓ Goede invulling leegstaande agrarische gebouwen

✓ Verbeteren mobiele en digitale bereikbaarheid

✓ Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven in het buitengebied

 

Speerpunten voor Eibergen

✓ Goede invulling ’t Spieker mét aandacht voor de muziekverenigingen

✓ Impuls en afronding centrum plan; doorpakken!

✓ Behoud Voortgezet Onderwijs Het Assink Eibergen

✓ Woonmogelijkheden voor starters en senioren

✓ Versterking woon-zorgcentrum De Meergaarden