Nieuws


CDA Berkelland verwelkomt nieuwe leden!

Borculo 27 Juli – Het afgelopen jaar hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Bestuur en fractie van CDA Berkelland zijn blij met deze steun en willen graag ... 

zaterdag 01 augustus 2020 

Lees verder...

CDA Berkelland verwelkomt nieuwe leden!

Borculo 27 Juli – Het afgelopen jaar hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Bestuur en fractie van CDA Berkelland zijn blij met deze steun en willen graag gebruik maken van de kennis en expertise van deze nieuwe leden waar mogelijk.

De nieuwe leden zijn dan ook uitgenodigd voor een kennismaking om te bekijken waar we elkaar verder kunnen helpen. Betrokkenheid en inbreng van berkellandse inwoners is belangrijk voor de juiste koers. Samen met hen willen we Berkelland aantrekkelijk maken en houden. Vanuit bestuur en fractie werd inzicht gegeven in werkwijze en plannen. Voor nieuwe leden is er ruimte voor eigen inbreng in bestuur en fractie. Samen maken we de toekomst van Berkelland!

Doordat de vakanties zijn aangebroken kon niet ieder nieuw lid aanwezig zijn. Bestuur CDA Berkelland blikt terug op een goede bijeenkomst waaraan het een verder vervolg wil geven in de toekomst. 

zaterdag 01 augustus 2020 

-Windmolens houden de gemoederen bezig-
En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Op dinsdag 14 juli ging de CDA fractie in gesprek met Initiatiefnemers en omwonenden van het beoogde windpark bij de ... 

vrijdag 17 juli 2020 

Lees verder...

-Windmolens houden de gemoederen bezig-
En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Op dinsdag 14 juli ging de CDA fractie in gesprek met Initiatiefnemers en omwonenden van het beoogde windpark bij de Avinkstuw.

De avond begon met een gesprek met de initiatiefnemers waarbij zij hun plannen toelichtte en de fractie aanvullende vragen konden stellen. Één van de voordelen van dit initiatief is dat de coöperatie streeft naar 75-100% participatie waardoor geen grote (buitenlandse) bedrijven er met de winst vandoor gaan.

Vervolgens zijn er 2 sessies geweest met omwonenden. Er zijn grote zorgen op diverse gebieden zoals gezondheid in relatie tot geluidsoverlast en slagschaduw. Daarbij is de hoogte van de mast en de afstand tot de kern het voornaamste zorgpunt. Ook de pijnlijke tweespalt binnen de samenleving kwam aan de orde.

Het windpark is in de onderzoeksfase en de fractie maakt van deze tijd gebruik om zoveel mogelijk informatie op te halen uit de omgeving en experts om af te wegen of het huidige beleid voldoet aan alle brede doelen die we als gemeente hebben. Daarbij zijn wat het CDA betreft gezondheid, duurzaamheid en landschappelijke waarde de belangrijkste uitgangspunten. 

vrijdag 17 juli 2020 

Op dinsdag 14 juli gaat de CDA fractie graag met u in gesprek. Voor meer informatie leest u onderstaand artikel. 

maandag 13 juli 2020 

Lees verder...

-Windmolens houden de gemoederen bezig-
En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Op dinsdag 14 juli ging de CDA fractie in gesprek met Initiatiefnemers en omwonenden van het beoogde windpark bij de Avinkstuw.

De avond begon met een gesprek met de initiatiefnemers waarbij zij hun plannen toelichtte en de fractie aanvullende vragen konden stellen. Één van de voordelen van dit initiatief is dat de coöperatie streeft naar 75-100% participatie waardoor geen grote (buitenlandse) bedrijven er met de winst vandoor gaan.

Vervolgens zijn er 2 sessies geweest met omwonenden. Er zijn grote zorgen op diverse gebieden zoals gezondheid in relatie tot geluidsoverlast en slagschaduw. Daarbij is de hoogte van de mast en de afstand tot de kern het voornaamste zorgpunt. Ook de pijnlijke tweespalt binnen de samenleving kwam aan de orde.

Het windpark is in de onderzoeksfase en de fractie maakt van deze tijd gebruik om zoveel mogelijk informatie op te halen uit de omgeving en experts om af te wegen of het huidige beleid voldoet aan alle brede doelen die we als gemeente hebben. Daarbij zijn wat het CDA betreft gezondheid, duurzaamheid en landschappelijke waarde de belangrijkste uitgangspunten. 

maandag 13 juli 2020 

‘Onze’ Frank aan ‘t woord over zijn eerste twee jaar als fractielid van Gemeente Berkelland... 

zaterdag 11 juli 2020 

Lees verder...

-Windmolens houden de gemoederen bezig-
En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Op dinsdag 14 juli ging de CDA fractie in gesprek met Initiatiefnemers en omwonenden van het beoogde windpark bij de Avinkstuw.

De avond begon met een gesprek met de initiatiefnemers waarbij zij hun plannen toelichtte en de fractie aanvullende vragen konden stellen. Één van de voordelen van dit initiatief is dat de coöperatie streeft naar 75-100% participatie waardoor geen grote (buitenlandse) bedrijven er met de winst vandoor gaan.

Vervolgens zijn er 2 sessies geweest met omwonenden. Er zijn grote zorgen op diverse gebieden zoals gezondheid in relatie tot geluidsoverlast en slagschaduw. Daarbij is de hoogte van de mast en de afstand tot de kern het voornaamste zorgpunt. Ook de pijnlijke tweespalt binnen de samenleving kwam aan de orde.

Het windpark is in de onderzoeksfase en de fractie maakt van deze tijd gebruik om zoveel mogelijk informatie op te halen uit de omgeving en experts om af te wegen of het huidige beleid voldoet aan alle brede doelen die we als gemeente hebben. Daarbij zijn wat het CDA betreft gezondheid, duurzaamheid en landschappelijke waarde de belangrijkste uitgangspunten. 

zaterdag 11 juli 2020 

-Weeffout verenigings-OZB nog niet verholpen!-

Het had zo mooi kunnen zijn voor de Berkellandse verenigingen en instellingen. Een OZB-compensatiefonds als hulp voor de verenigingswederopbouw na het ... 

vrijdag 10 juli 2020 

Lees verder...

-Weeffout verenigings-OZB nog niet verholpen!-

Het had zo mooi kunnen zijn voor de Berkellandse verenigingen en instellingen. Een OZB-compensatiefonds als hulp voor de verenigingswederopbouw na het Coronatijdperk.
Het CDA en GL stonden alleen in de Raadsvergadering van 7 juli jl. De knappe voorzet werd door andere partijen “onvakkundig” om zeep geholpen.

Als goedmakertje werd er ingestemd met een lichte versie van CDA/GL motie.
De wethouder sport gaf wel aan dat zij het door het CDA voorgestelde succesvolle OZB-oplossing van Bronckhorst gaat bestuderen. Sportief!

De weeffout van de OZB-heffingen zal er uit moeten! Dit verdienen de duizenden vrijwilligers in Berkelland.
Berouw komt na de zonde, weten we! 

vrijdag 10 juli 2020 

Donderdagavond was weer de eerste ALV sinds corona. Een bijzonder ALV! Er werd namelijk een nieuw bestuur geïnstalleerd. Daarnaast werden maar liefst 10 nieuwe leden welkom geheten.

Het bestuur ... 

vrijdag 10 juli 2020 

Lees verder...

Donderdagavond was weer de eerste ALV sinds corona. Een bijzonder ALV! Er werd namelijk een nieuw bestuur geïnstalleerd. Daarnaast werden maar liefst 10 nieuwe leden welkom geheten.

Het bestuur heeft een ambitieus programma geschreven voor de komende jaren waarbij alle leden in verschillende werkgroepen kunnen meewerken. 

vrijdag 10 juli 2020 

-Campus de Wildbaan- voortvarend samenwerken aan een duurzame toekomst!
✅Ruimte voor scholieren!
✅Samenwerking tussen Onderwijs, sport en cultuur!
✅Ruimte voor toekomst!

Dinsdagavond 7 juli ... 

woensdag 08 juli 2020 

Lees verder...

-Campus de Wildbaan- voortvarend samenwerken aan een duurzame toekomst!
✅Ruimte voor scholieren!
✅Samenwerking tussen Onderwijs, sport en cultuur!
✅Ruimte voor toekomst!

Dinsdagavond 7 juli werd het locatie-onderzoek Staring College vastgesteld. Hiermee is een flinke stap naar toekomstbestendig onderwijs en verenigingsleven gezet.

‘Campus de Wildbaan’ voegt twee locaties onder één dak en biedt perspectief op samenwerking met sport en cultuur. De school biedt onderdak voor 320 leerlingen in 4 onderwijsprofielen. Aanvankelijk was locatie de Beukenlaan ook optie om een uitbereiding te realiseren, maar deze viel om diverse redenen af, tot grote opluchting van het CDA. “ik heb alleen nog maar positieve geluiden gehoord over locatie de Wildbaan” aldus CDA Raadslid Frank Jonk.

In de raadsvergadering vroeg de fractie nadrukkelijk aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden indien de het leerlingenaantal toch onverwachts hoog uitpakt. Er moet rekening gehouden voor aanbouw in de toekomst. Ook werd extra aandacht gevraagd voor een goede samenwerking met andere partijen bij het realiseren van dit project. Zo moeten onder andere de lokale verenigingen, de jongerenraad en Leef! Goed betrokken blijven.

Het gebouw wordt ENG (Energie Neutraal Gebouw) gebouwd en daarnaast zal ook gekeken worden naar het duurzaam gebruik maken van materialen. Zo wordt dit gebouw op alle gebieden toekomstbestendig gebouwd. Het CDA is verheugd met deze impuls voor Borculo en de rest van Berkelland. Een investering dat maatschappelijk rendeert!

Ook de andere partijen waren enthousiast, enkel D66 stemde tegen het voorstel. 

woensdag 08 juli 2020 

Hoe goede ideeën vanuit de samenleving, in samenwerking met de gemeente, uit kunnen groeien tot iets moois voor de hele omgeving!

Dit is precies waar het CDA gisteren, tijdens de 1e ... 

woensdag 08 juli 2020 

Lees verder...

Hoe goede ideeën vanuit de samenleving, in samenwerking met de gemeente, uit kunnen groeien tot iets moois voor de hele omgeving!

Dit is precies waar het CDA gisteren, tijdens de 1e raadsvergadering over de Perspectiefnota, nog een keer extra aandacht voor heeft gevraagd. Meer wijkgericht werken, samen met inwoners kijken naar kansen in eigen buurt m.b.t. spelen, bewegen en ontmoeten. Initiatieven die bijdragen aan een uitnodigende en fijne leefomgeving!

Onze complimenten voor de initiatiefnemers! 

woensdag 08 juli 2020 

 

vrijdag 19 juni 2020 

Lees verder...

Hoe goede ideeën vanuit de samenleving, in samenwerking met de gemeente, uit kunnen groeien tot iets moois voor de hele omgeving!

Dit is precies waar het CDA gisteren, tijdens de 1e raadsvergadering over de Perspectiefnota, nog een keer extra aandacht voor heeft gevraagd. Meer wijkgericht werken, samen met inwoners kijken naar kansen in eigen buurt m.b.t. spelen, bewegen en ontmoeten. Initiatieven die bijdragen aan een uitnodigende en fijne leefomgeving!

Onze complimenten voor de initiatiefnemers! 

vrijdag 19 juni 2020 

- Meer zon op dak, maximaal 140 ha zonnepark en betere participatie! - motie en amendement raadsbreed aangenomen!

Tijdens de evaluatie van het RODE beleid (Ruimtelijke ordening duurzame ... 

dinsdag 26 mei 2020 

Lees verder...

- Meer zon op dak, maximaal 140 ha zonnepark en betere participatie! - motie en amendement raadsbreed aangenomen!

Tijdens de evaluatie van het RODE beleid (Ruimtelijke ordening duurzame energieopwekking) diende het CDA een motie dat er voor zorgt dat de gemeente meer initiatief neemt en haar informerende rol proactief oppakt om zonnepanelen op daken te stimuleren. Daarnaast zal de gemeente onderzoeken of een subsidieregeling mogelijk is om daken geschikt te maken voor het dragen van zonnepanelen. Het CDA blijft van mening dat zonnepanelen eerst op daken horen, daarna andere vormen binnen de bebouwing en als laatst op landbouwgrond.

Een amendement dat gezamenlijk werd ingediend door CDA, GL, VVD en D66, zal er voor zorgen dat er maximaal 140 ha aan zonneparken in Berkelland zal worden vergund. Daarnaast wordt van de initiatiefnemer een intensiever participatieproces en een gebiedsfonds verwacht. Op die manier verwacht het CDA meer draagvlak in de samenleving.
Zonneparken en windmolens zullen een rol gaan spelen in Berkelland. Het CDA waakt ervoor dat er extra installaties komen om ook andere gemeenten van duurzame energie te voorzien. Zij dragen primair hun eigen verantwoordelijkheid. wél kunnen we samenwerken in de regio om gezamenlijke initiatieven op te pakken.

Als laatst heeft het CDA het college opgeroepen om bij Liander te lobbyen voor betere aansluitingen en tussenstations. De beperkingen op het elektriciteitsnet zetten nu een rem op de zonnedaken, juist de plek waar de zonnepanelen horen. 

dinsdag 26 mei 2020