Nieuws


Gisteravond stond er voor de fractie een werkbezoek gepland in Ruurlo bij zwembad de Meene om te praten over het droombeeld en de visie van Stichting Zwembad Ruurlo over sport in Ruurlo.

We hebben ... 

dinsdag 09 juli 2019 

Lees verder...

Gisteravond stond er voor de fractie een werkbezoek gepland in Ruurlo bij zwembad de Meene om te praten over het droombeeld en de visie van Stichting Zwembad Ruurlo over sport in Ruurlo.

We hebben gesproken met drie enorm enthousiaste bestuursleden, die met elkaar een duidelijke stip op de horizon hebben geplaatst en met mooie plannen bezig zijn.
Bedankt voor jullie gastvrijheid! 

dinsdag 09 juli 2019 

CDA vraagt in het Perspectiefnota-debat nogmaals aandacht voor onze verenigingen

Afgelopen dagen stond in het politieke teken van de Perspectiefnota 2020. Een doorkijk op het beleid en de ... 

dinsdag 09 juli 2019 

Lees verder...

CDA vraagt in het Perspectiefnota-debat nogmaals aandacht voor onze verenigingen

Afgelopen dagen stond in het politieke teken van de Perspectiefnota 2020. Een doorkijk op het beleid en de financiën. Voor het CDA alle reden om nogmaals alle aandacht te vragen voor al onze Berkellandse verenigingen met hun 18.000 leden! Hierbij onze oproep aan het college.

Sport is meer!
Uit het door de Sportfederatie Berkelland gehouden vitaliteitsonderzoek onder de sportverenigingen blijkt nogmaals hoe belangrijk de sportverenigingen zijn binnen onze samenleving en welke uitdagingen er zijn. Maatschappelijk gezien wordt het belang van sport en bewegen juist nu vet onderstreept. Het één na het andere sportakkoord wordt ondertekend. Het CDA onderkent de sociale impact van de sportverenigingen al langer. Wij spraken al eerder uit dat we blij zijn dat in dit collegeprogramma vijf ton extra is vrijgemaakt voor verenigingen en organisaties met grote maatschappelijke impact. Wij blijven het vreemd vinden dat verenigingen met een eigen accommodatie per jaar meer aan de gemeente betalen, dan dat er terugvloeit. Dit terwijl zeker de laatste tijd is bewezen dat deze verenigingen het directe verlengstuk van het Sociale Domein zijn. Via de schriftelijke vraag van 28 november vroegen wij hier al aandacht voor. Wij begrijpen dat vanwege allerlei juridische aarzelingen het college het amendement Omzigt niet 1:1 overneemt, maar het verschil aan teveel betaalde OZB kan wel op een andere wijze aan de verenigingen met een eigen accommodatie gecompenseerd worden. (Andere gemeenten lukte dit ook.) Deze moeten wat ons betreft los staan van de vijf ton aan de eerder gememoreerde lastenverlichting voor verenigingen. Hiervoor doen we nogmaals een oproep aan het college!
Overigens ziet het CDA graag dat verenigingen die aantoonbaar de samenwerking zoeken, extra van de lastenverlichting mogen profiteren. Alle demografische ontwikkelingen vragen juist nu om vereende krachten. Dit willen wij stimuleren. Onze verenigingen met hun 18 duizend leden blijven het krachtige cement in onze vitale samenleving!
Natuurlijk is het overbodig om te melden dat in het onderzoek dat is aangekondigd voor de binnensportaccommodaties de maatschappelijke waarde wordt meegenomen. Niet alles is in Euro’s uit te drukken.

Het college gaf aan het CDA te begrijpen. De portefeuillehouders van Sport en Financiën werken hard aan oplossingen. Het CDA is vol vertrouwen. Na de zomer horen we meer en vernemen we hoe woorden worden omgezet in daden. Dit alles hand in hand met onze verenigingskameraden. Waarvan er zeer velen op 18 juni naar het gemeentehuis kwamen om mee te praten op de thema-avond over Sport en Bewegen. 

dinsdag 09 juli 2019 

Een nieuwe stap in ecologisch bermbeheer.
Het ecologisch bermbeheer begint in Berkelland vorm te krijgen, maar niet alle bermen lijken hiervoor geschikt. De fractie van het CDA diende een motie in ... 

donderdag 04 juli 2019 

Lees verder...

Een nieuwe stap in ecologisch bermbeheer.
Het ecologisch bermbeheer begint in Berkelland vorm te krijgen, maar niet alle bermen lijken hiervoor geschikt. De fractie van het CDA diende een motie in die het mogelijk maakt dat de bermen die ongeschikt zijn voor ecologisch bermbeheer, maar wel grenzen aan een agrarisch perceel, in gebruik te geven aan de grondeigenaar met de verplichting om aan akkerrandbeheer te doen. De motie werd aangenomen met steun door GB en OBL.

Het college zal nu de mogelijkheden gaan inventariseren en in gesprek gaan met de betreffende grondeigenaren. 

donderdag 04 juli 2019 

De Jongerenraad komt op stoom! Gisteren presenteerde de jongeren hun plannen.

"Er zijn veel onderwerpen om over te adviseren in Berkelland, maar we hebben gekozen om te beginnen met de volgende ... 

donderdag 04 juli 2019 

Lees verder...

De Jongerenraad komt op stoom! Gisteren presenteerde de jongeren hun plannen.

"Er zijn veel onderwerpen om over te adviseren in Berkelland, maar we hebben gekozen om te beginnen met de volgende drie onderwerpen:
1. Woningbouw 2. Locatie staring college 3. Hangjongeren." Aldus voorzitter Priscilla Duin. De uitwerkingen daarvan zijn in volle gang.

Daarna werd er op informele wijze kennis gemaakt met de aanwezige raadsleden middels een zogeheten "kletspot". intrigerende en soms confronterende vragen zorgden al snel voor een oprechte kennismaking! 

donderdag 04 juli 2019 

Gefeliciteerd Wim!

Wim de Ruiter is vandaag jarig en dat nog wel tijdens een (verlengde) raadsvergadering. Van harte gefeliciteerd! 

woensdag 03 juli 2019 

Lees verder...

De Jongerenraad komt op stoom! Gisteren presenteerde de jongeren hun plannen.

"Er zijn veel onderwerpen om over te adviseren in Berkelland, maar we hebben gekozen om te beginnen met de volgende drie onderwerpen:
1. Woningbouw 2. Locatie staring college 3. Hangjongeren." Aldus voorzitter Priscilla Duin. De uitwerkingen daarvan zijn in volle gang.

Daarna werd er op informele wijze kennis gemaakt met de aanwezige raadsleden middels een zogeheten "kletspot". intrigerende en soms confronterende vragen zorgden al snel voor een oprechte kennismaking! 

woensdag 03 juli 2019 

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces ging gisteren van start. Het CDA diende twee moties in bij de perspectiefnota.

Volgens het reglement van orde werd de vergadering om 22:30 uur ... 

woensdag 03 juli 2019 

Lees verder...

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces ging gisteren van start. Het CDA diende twee moties in bij de perspectiefnota.

Volgens het reglement van orde werd de vergadering om 22:30 uur geschorst, zodat de raad de volgende dag weer met een frisse geest verder kan! 

woensdag 03 juli 2019 

De droogte houdt nog even aan, maar het CDA-boomp(je) gedijt nog goed in het gedenkbos! 

maandag 01 juli 2019 

Lees verder...

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces ging gisteren van start. Het CDA diende twee moties in bij de perspectiefnota.

Volgens het reglement van orde werd de vergadering om 22:30 uur geschorst, zodat de raad de volgende dag weer met een frisse geest verder kan! 

maandag 01 juli 2019 

Cultuur is van iedereen! daarom is de bestuursopdracht cultuur- en erfgoedvisie Berkelland aangenomen! Hierdoor wordt de nieuwe cultuurnota niet alleen door het college, maar samen met de raad, ... 

woensdag 26 juni 2019 

Lees verder...

Cultuur is van iedereen! daarom is de bestuursopdracht cultuur- en erfgoedvisie Berkelland aangenomen! Hierdoor wordt de nieuwe cultuurnota niet alleen door het college, maar samen met de raad, inwoners, verenigingen en organisaties opgesteld. dat noemen we verbindend besturen! 

woensdag 26 juni 2019 

Zaterdag was #Heidag met CDA Berkelland. o.l.v. steenkampinstituut. Hoe ging het eerste jaar van deze periode? wat ging goed en wat kan beter? Goed weer met goede locatie bij #Scouting #Borculo om ... 

maandag 24 juni 2019 

Lees verder...

Zaterdag was #Heidag met CDA Berkelland. o.l.v. steenkampinstituut. Hoe ging het eerste jaar van deze periode? wat ging goed en wat kan beter? Goed weer met goede locatie bij #Scouting #Borculo om het er eens even goed over te hebben! 

maandag 24 juni 2019 

👉Wat wil Henk Jan Ormel voor ons Gelderland en Achterhoek in Europa?
Bouwen aan Europa. Met aandacht voor 🚓veiligheid, 👨‍🌾🌽voedsel en 🌎☘verduurzamen! Stem CDA nummer 5 ... 

woensdag 22 mei 2019 

Lees verder...

👉Wat wil Henk Jan Ormel voor ons Gelderland en Achterhoek in Europa?
Bouwen aan Europa. Met aandacht voor 🚓veiligheid, 👨‍🌾🌽voedsel en 🌎☘verduurzamen! Stem CDA nummer 5 www.henkjanormel.nl 

woensdag 22 mei 2019