Nieuws


“Vandaag kreeg CDA lid Rinus Dijkman een video-call van de burgemeester waarin hem werd medegedeeld dat ‘het de koning heeft behaagd’ hem een Koninklijke Onderscheiding te geven. Hij ontvangt ... 

maandag 26 april 2021 

Lees verder...

“Vandaag kreeg CDA lid Rinus Dijkman een video-call van de burgemeester waarin hem werd medegedeeld dat ‘het de koning heeft behaagd’ hem een Koninklijke Onderscheiding te geven. Hij ontvangt deze onderscheiding, vanwege het vele vrijwilligers werk dat door hem is verricht. In politiek (onder andere bestuurslid afdeling Ruurlo, raadslid en wethouder in Ruurlo, voorzitter en later penningmeester van de afdeling Berkelland), Kerk (o.a. voorzitter van de gereformeerde kerk Barchem-Ruurlo, voorzitter federatieraad protestantse gemeente Ruurlo-Barchem, voorzitter college van kerkrentmeesters) en maatschappij (diverse boerenorganisaties, tafeltje dekje en mantelzorger). CDA Berkelland vindt dit zeer terecht en boden hem vanmorgen een bloemetje en een streeekproductenpakketje aan. 

maandag 26 april 2021 

CDA wil geen Noordtak door de Achterhoek

Vooruitlopend op de kabinetsformatie, riep het CDA het college op een brief te sturen naar Den Haag om de Noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek als ... 

vrijdag 23 april 2021 

Lees verder...

CDA wil geen Noordtak door de Achterhoek

Vooruitlopend op de kabinetsformatie, riep het CDA het college op een brief te sturen naar Den Haag om de Noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek als dringend ongewenst te betitelen. We willen niet verrast worden!
De stelling van het CDA ligt in de lijn van de oproep van de gezamenlijke dorps- en buurtschapsbelangenverenigingen. 

vrijdag 23 april 2021 

Roep stop op zonneparken niet gehoord!

Inwoners van Berkelland kregen niet de bijval die zij verdienden. Het aantal zonneparken in de twee leefgebieden rondom de Liander-onderverdeelstations is ... 

dinsdag 20 april 2021 

Lees verder...

Roep stop op zonneparken niet gehoord!

Inwoners van Berkelland kregen niet de bijval die zij verdienden. Het aantal zonneparken in de twee leefgebieden rondom de Liander-onderverdeelstations is niet meer in verhouding.

Het CDA riep op tot een pas op de plaats. Ondanks mondelinge en schriftelijke oproepen vanuit Geesteren, Haarlo, Holterhoek, Hupsel en de Ondernemersvereniging Berkelland, vond de door het CDA ingediende motie woensdag geen gehoor.
Het CDA blijft van mening dat primair de zonnepanelen op de daken horen, alvorens de kostbare landbouwgrond hiervoor te gebruiken. Jammer voor onze beide leefgebieden, die op meer gehoor gehoopt hadden. 

dinsdag 20 april 2021 

🏍Hobby-Crossers de dupe

De regels van het crossen op eigen terrein worden helaas aangescherpt. Dit tot ongenoegen van vele inwoners én het CDA. Strikt genomen is het crossen door onze jongens en ... 

dinsdag 20 april 2021 

Lees verder...

🏍Hobby-Crossers de dupe

De regels van het crossen op eigen terrein worden helaas aangescherpt. Dit tot ongenoegen van vele inwoners én het CDA. Strikt genomen is het crossen door onze jongens en meisjes op eigen terrein nu niet meer toegestaan. Het CDA verzette zich hevig. De raadsmeerderheid week af van het CDA-voorstel en koos voor meer mogelijkheden tot handhaving.

Het CDA blijft vinden dat onze samenleving gestuurd moet worden op basis van normen en waarden. Alleen regels indien echt noodzakelijk. De samenleving zijn we met elkaar, met respect voor tradities en volksaard! Crossen door de jeugd op eigen erf hoort hierbij! 

dinsdag 20 april 2021 

Crossen op eigen land is een bekend fenomeen in de Achterhoek. Dit soort betutteling past niet in onze gemeente. 

vrijdag 09 april 2021 

Lees verder...

🏍Hobby-Crossers de dupe

De regels van het crossen op eigen terrein worden helaas aangescherpt. Dit tot ongenoegen van vele inwoners én het CDA. Strikt genomen is het crossen door onze jongens en meisjes op eigen terrein nu niet meer toegestaan. Het CDA verzette zich hevig. De raadsmeerderheid week af van het CDA-voorstel en koos voor meer mogelijkheden tot handhaving.

Het CDA blijft vinden dat onze samenleving gestuurd moet worden op basis van normen en waarden. Alleen regels indien echt noodzakelijk. De samenleving zijn we met elkaar, met respect voor tradities en volksaard! Crossen door de jeugd op eigen erf hoort hierbij! 

vrijdag 09 april 2021 

🏡🏠🏗Bouwen in ALLE kernen, CDA doet méér!

Met een brede glimlach kijkt het CDA naar alle berichtgevingen over nieuwbouw in AL onze kernen. Na de recente nieuwbouwplannen in Haarlo bracht ... 

dinsdag 06 april 2021 

Lees verder...

🏡🏠🏗Bouwen in ALLE kernen, CDA doet méér!

Met een brede glimlach kijkt het CDA naar alle berichtgevingen over nieuwbouw in AL onze kernen. Na de recente nieuwbouwplannen in Haarlo bracht de dorpscoöperatie van Rekken de plannen rondom de horeca Kerkemeijer naar buiten. Geheel tot genoegen van ons raadslid en Rekken-pleitbezorger Stefan Bos.

Het begin is er!
In al onze kernen staan nu één of meerdere bouwplannen op stapel. Is dat genoeg? Bouwprofessional, sociaal verbinder en CDA raadslid Theo Helmers ziet dit als begin, “Het gaat er om dat plannen worden gemaakt met de dorpsraden. Zij weten het best waar de mogelijkheden en ambities liggen. De gemeente kan daarbij extra faciliteren.” Grotere kernen kennen andere uitdagingen. Ook hier zien we onze wethouder Maikel van der Neut keer op keer met mooie initiatieven komen.

Nieuwbouw blijft voor het CDA een must. Dit om de noodzakelijke doorstroming en de leefbaarheid in alle kernen te bevorderen. Op naar vitale kernen met bloeiende basisscholen en verenigingen.
We kijken reikhalzend uit naar het volgende goede woningbouwnieuws! 

dinsdag 06 april 2021 

Regels rond asbestverwijdering kunnen eenvoudiger!

Het CDA kwam in de Raad met het voorstel voor de Asbestsprinter. De huidige regels voor het verwijderen maken de asbestsanering onnodig duur en ... 

maandag 05 april 2021 

Lees verder...

Regels rond asbestverwijdering kunnen eenvoudiger!

Het CDA kwam in de Raad met het voorstel voor de Asbestsprinter. De huidige regels voor het verwijderen maken de asbestsanering onnodig duur en complex. “Met inachtneming van de gezondheidsrisico’s moet het eenvoudiger kunnen voor onze inwoners.”, riep Wily Erinkveld, agrariër en CDA-raadslid. Hij onderbouwde zijn betoog met praktische uitgangspunten.

In Den Haag is deze roep van het CDA niet ontgaan. Onze wethouder Maikel van de Neut tekende een samenwerkingsobereenkomst met de minister. Zo werken we samen aan een vitaal platteland! 

maandag 05 april 2021 

 

woensdag 24 maart 2021 

Lees verder...

Regels rond asbestverwijdering kunnen eenvoudiger!

Het CDA kwam in de Raad met het voorstel voor de Asbestsprinter. De huidige regels voor het verwijderen maken de asbestsanering onnodig duur en complex. “Met inachtneming van de gezondheidsrisico’s moet het eenvoudiger kunnen voor onze inwoners.”, riep Wily Erinkveld, agrariër en CDA-raadslid. Hij onderbouwde zijn betoog met praktische uitgangspunten.

In Den Haag is deze roep van het CDA niet ontgaan. Onze wethouder Maikel van de Neut tekende een samenwerkingsobereenkomst met de minister. Zo werken we samen aan een vitaal platteland! 

woensdag 24 maart 2021 

 

donderdag 18 maart 2021 

Lees verder...

Regels rond asbestverwijdering kunnen eenvoudiger!

Het CDA kwam in de Raad met het voorstel voor de Asbestsprinter. De huidige regels voor het verwijderen maken de asbestsanering onnodig duur en complex. “Met inachtneming van de gezondheidsrisico’s moet het eenvoudiger kunnen voor onze inwoners.”, riep Wily Erinkveld, agrariër en CDA-raadslid. Hij onderbouwde zijn betoog met praktische uitgangspunten.

In Den Haag is deze roep van het CDA niet ontgaan. Onze wethouder Maikel van de Neut tekende een samenwerkingsobereenkomst met de minister. Zo werken we samen aan een vitaal platteland! 

donderdag 18 maart 2021 

⚽️🏀Nog dit jaar keuze sporthal Ruurlo!

Niet luisteren naar één groep, maar naar alle groepen uit de Ruurlose samenleving! Dit is de koers die het CDA blijft varen op weg naar een nieuwe ... 

woensdag 17 maart 2021 

Lees verder...

⚽️🏀Nog dit jaar keuze sporthal Ruurlo!

Niet luisteren naar één groep, maar naar alle groepen uit de Ruurlose samenleving! Dit is de koers die het CDA blijft varen op weg naar een nieuwe sporthal.

De processtappen zijn bepaald, om uit de vier locaties die nog in beeld zijn, nog dit jaar een juiste keuze te maken. Een belangrijke stap voor de bijdrage aan een hogere toekomstwaarde van Ruurlo en de synergievoordelen voor de sporters van morgen. Dit alles in een continue veranderend sportlandschap. Het CDA blijft luisteren naar de wensen van de meerderheid uit de Ruurlose samenleving! 

woensdag 17 maart 2021