Nieuws


Samen met en gedragen door de samenleving!

Alleen dan kan de duurzaamheidstransitie slagen. Het RODE beleid wordt herijkt door de gemeenteraad zodat we gezamenlijk de goede weg inslaan. Het CDA ... 

vrijdag 30 oktober 2020 

Lees verder...

Samen met en gedragen door de samenleving!

Alleen dan kan de duurzaamheidstransitie slagen. Het RODE beleid wordt herijkt door de gemeenteraad zodat we gezamenlijk de goede weg inslaan. Het CDA neemt verantwoordelijkheid, maar stelt wel eisen:
- Hinder tot het absolute minimum beperken
- Zo veel mogelijk participatie (tenminste 50%)
- niet alleen de lasten, maar ook de lusten terug naar de inwoners

CDA Raadslid Frank jonk verwoorde het in onderstaande filmpje. Met dank aan Ton Kraayenvanger.

https://www.youtube.com/watch?v=1ejqQ-dssU8&feature=youtu.be 

vrijdag 30 oktober 2020 

Het Meedoenarrangement voor volwassenen komt eraan!

Het CDA wil graag dat iedereen in Berkelland mee kan doen… dat betekent onder meer lid kunnen zijn van een sport- of muziekvereniging, eens naar ... 

woensdag 28 oktober 2020 

Lees verder...

Het Meedoenarrangement voor volwassenen komt eraan!

Het CDA wil graag dat iedereen in Berkelland mee kan doen… dat betekent onder meer lid kunnen zijn van een sport- of muziekvereniging, eens naar theater gaan of lekker uit eten. Dat is waarom wij hiervoor al in 2017 een Meedoenarrangement hadden willen invoeren en daar in deze periode, via onze verkiezingsprogramma, nogmaals aandacht voor hebben gevraagd.

In de raadsvergadering van 15 oktober jl. is ingestemd met een pilot doelgroepgericht Meedoenarrangement voor volwassenen. Hoewel het zeker onze wens is om het arrangement ook voor een bredere doelgroep in te zetten, achten wij dat op dit moment niet realistisch vanwege het budget dat hiervoor is vrijgemaakt. Door nu te kiezen voor deze beperkte doelgroep kunnen we deze inwoners ook echt de mogelijkheid geven om volwaardig mee te kunnen laten doen en dat is wat voor het CDA telt!

Dit jaar wenst het CDA vooral te gebruiken om werkende weg en in samenwerking met deelnemende organisaties, bedrijven en verenigingen, te komen tot een goed en toekomstbestendig Meedoenarrangement voor volwassenen, dat naast het reeds bestaande Meedoenarrangement voor kinderen kan worden ingezet. Hoe mooi zou het zijn dat we het in de toekomst zouden kunnen inzetten voor een bredere doelgroep! Wij houden u van de voortgang op de hoogte. 

woensdag 28 oktober 2020 

Een spontane actie van Textieldruk (Ruurlo) om gratis mondkapjes met de Achterhoek vlag uit te delen, FC Twente-fanclub Hardcore uit Eibergen die 10.250 mondkapjes aflevert bij de voedselbank en een ... 

donderdag 22 oktober 2020 

Lees verder...

Een spontane actie van Textieldruk (Ruurlo) om gratis mondkapjes met de Achterhoek vlag uit te delen, FC Twente-fanclub Hardcore uit Eibergen die 10.250 mondkapjes aflevert bij de voedselbank en een particuliere initiatiefneemster die een doneeractie op touw zet, voor de aanschaf van gratis duurzame mondkapjes voor de minima en ouderen. Zomaar een aantal voorbeelden van mooie initiatieven van inwoners uit Berkelland! Daarnaast voorbeelden van een samenleving zoals het CDA deze graag ziet, een samenleving waarin we naar elkaar omzien… initiatieven die Berkelland mooier en sterker maken, geweldig!
Juist vanwege het ontstaan van dit soort initiatieven, vindt het CDA het niet nodig nu al mondkapjes aan inwoners met een laag inkomen te verstrekken, zoals in de raadsvergadering van 15 oktober jl. door het college is besloten (n.a.v. motie PvdA). Wij hadden en hebben er alle vertrouwen in, dat het college dit direct zou hebben opgepakt wanneer daartoe signalen zouden zijn vanuit de samenleving.

Onze dank gaat uit naar een ieder die zich, op welke manier dan ook, inzet voor een ander… Zeker in een tijd wanneer dat extra beetje aandacht, extra veel doet! 

donderdag 22 oktober 2020 

Investeren in centrum Borculo!

De Taskforce Borculo Leef! heeft samen met inwoners en belanghebbenden een visieplan op het centrum gemaakt.

Het plan zal met een aantal concrete uitwerkingspunten ... 

dinsdag 20 oktober 2020 

Lees verder...

Investeren in centrum Borculo!

De Taskforce Borculo Leef! heeft samen met inwoners en belanghebbenden een visieplan op het centrum gemaakt.

Het plan zal met een aantal concrete uitwerkingspunten zorgen voor voor het behoud van een aantrekkelijke en vitale kern. De kosten voor de uitvoering hiervan bedragen ca. €2,7 miljoen/

Het voorstel zal in de commissievergadering van 10/11 november en de raadsvergadering van 24 november behandelt worden door de gemeenteraad. 

dinsdag 20 oktober 2020 

🏡🏘️🛠️ Er kan en er wordt gebouwd in Berkelland!

Gisteren heeft het college wederom besluiten genomen voor woningbouw, die ook laten zien dat het college volop aan de slag is!
• Het ... 

woensdag 14 oktober 2020 

Lees verder...

🏡🏘️🛠️ Er kan en er wordt gebouwd in Berkelland!

Gisteren heeft het college wederom besluiten genomen voor woningbouw, die ook laten zien dat het college volop aan de slag is!
• Het Haantje in Neede: 8 starters/levensloopbestendige woningen.
• Borculoseweg in Neede: 1 kavel voor een grote vrijstaande woning
• Blikweg Neede: voor het oude kerkje is een realisatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 5 starterswoningen.
• Gelselaar: 3 vrijstaande kavels op het plan de Heuver Zuid
• Ook lopen in gelselaar gesprekken om 10 starters/levensloopbestendige woningen te laten ontwikkelen.
• Beltrum: 4 woningen op het ABCTA terrein (een 2onder 1 kap en 2 levensloopbestendige). Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd.
• Beltrum: Wordt gewerkt aan een ontwikkeling Op de Gaarden voor ca 20 woningen.

De CDA fractie vraagt regelmatig aandacht voor de andere grote en kleine kernen. Hier zullen op korte termijn ook dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden! 

woensdag 14 oktober 2020 

🎈Het CDA viert haar 40-jarig jubileum! Doe zaterdag om 16:30u mee met de #SamenthuisCDAquiz via https://cda.nl #40jaarCDA. 

vrijdag 09 oktober 2020 

Lees verder...

🏡🏘️🛠️ Er kan en er wordt gebouwd in Berkelland!

Gisteren heeft het college wederom besluiten genomen voor woningbouw, die ook laten zien dat het college volop aan de slag is!
• Het Haantje in Neede: 8 starters/levensloopbestendige woningen.
• Borculoseweg in Neede: 1 kavel voor een grote vrijstaande woning
• Blikweg Neede: voor het oude kerkje is een realisatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 5 starterswoningen.
• Gelselaar: 3 vrijstaande kavels op het plan de Heuver Zuid
• Ook lopen in gelselaar gesprekken om 10 starters/levensloopbestendige woningen te laten ontwikkelen.
• Beltrum: 4 woningen op het ABCTA terrein (een 2onder 1 kap en 2 levensloopbestendige). Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd.
• Beltrum: Wordt gewerkt aan een ontwikkeling Op de Gaarden voor ca 20 woningen.

De CDA fractie vraagt regelmatig aandacht voor de andere grote en kleine kernen. Hier zullen op korte termijn ook dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden! 

vrijdag 09 oktober 2020 

🏃‍♀️🏃‍♂️ Namens het CDA ondertekent ook Theo Helmers het lokaal sportakkoord! Drie projectgroepen, vertegenwoordigd door alle relevante maatschappelijke organisaties, werken de ... 

dinsdag 06 oktober 2020 

Lees verder...

🏃‍♀️🏃‍♂️ Namens het CDA ondertekent ook Theo Helmers het lokaal sportakkoord! Drie projectgroepen, vertegenwoordigd door alle relevante maatschappelijke organisaties, werken de komende tijd drie thema's uit:
1️⃣ toekomstbestendig sportlandschap
2️⃣ een gezonde generatie
3️⃣ 18+ doelgroepen begeleiden naar een passend sportaanbod 

dinsdag 06 oktober 2020 

Maandag 28 september bezocht René Peters, Tweede Kamer lid voor het CDA, Berkelland. De CDA afdeling Berkelland had een interessant werkbezoek met hem georganiseerd. René Peters werd ontvangen in ... 

dinsdag 29 september 2020 

Lees verder...

Maandag 28 september bezocht René Peters, Tweede Kamer lid voor het CDA, Berkelland. De CDA afdeling Berkelland had een interessant werkbezoek met hem georganiseerd. René Peters werd ontvangen in de Protestantse kerk te Neede, waar een korte toelichting werd gegeven op de historie van de kerk en hoe de kerk momenteel moderniseert.

In de Diekgraven werd de aftrap gegeven van het werkbezoek onder de titel “Meer rendement door verbinden en samenwerken”. Wethouder Marijke Van Haaren (CDA) ging in op de uitgangspunten van het jeugdzorgbeleid in Berkelland: Preventie, Demedicaliseren (minder in medische of zorgoplossingen denken, maar meer in het oplossen van de oorzaak van de zorgvraag) en Normaliseren (niet àlles willen oplossen, maar ook aanvaarden).
Suzan Woerdman en Hester van Zwet van de gemeente Berkelland gaven een verdere inkijk in de dagelijkse aanpak van de gemeente. Zij gaven aan dat oktober de maand van de opvoeding wordt, wat ondersteund wordt door leuke online sessies en filmpjes. Het scheidingsloket is onderdeel van het platform jeugd. Het CDA is groot voorstander van het loket, omdat het beoogt te de-escaleren en scheidende ouders zich te laten focussen op de kinderen, zodat zij minder of niet de dupe worden van een scheiding. https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2020/Januari/Scheidingsloket_voor_informatie_en_advies

Na dit onderdeel is een bezoek gebracht aan Jimmy’s in Neede. https://wijzijnjimmys.nl/local-jimmy/berkelland/ Veronica Kasteel vertelde enthousiast over de locatie en de ontwikkeling van jongeren die betrokken raken bij Jimmy’s. Een jongere vertelde hoe ze weer perspectief en doel voor zich ziet, nu ze naar Jimmy’s kan gaan. René Peters nodigde de aanwezige jongeren uit om op bezoek te komen in de Tweede Kamer, hetgeen met gejuich (zij het binnen de Corona-maatregelen beperkt) werd ontvangen.
Daarna is een bezoek gebracht aan Eibergen. Allereerst naar het Tussenstaphuis. Initiatiefneemster Bianca Wessels vertelde over het doel van het Tussenstaphuis en enkele jongeren vertelden hoe het eraan toegaat in het huis. Eigen doelen stellen, samen evalueren en doorgroeien naar zelfstandigheid. De afgelopen weken hebben de negen bewoners een moeilijke tijd gehad, vanwege de Corona maatregelen. Toch zien de jongeren perspectief en doel voor hun leven. Jongeren zijn 2 tot 3 jaar in het Tussenstaphuis en het is de bedoeling dat ze dan zelfstandig kunnen wonen. In de meeste gevallen lukt dat. Bianca Wessels geeft aan dat het vinden van een woning in de regio erg lastig is en doet een dringende oproep om op korte termijn meer passende woningen beschikbaar te krijgen. René Peters gaf aan onder de indruk te zijn van de aanpak en neemt dit voorbeeld mee naar Den Haag.

Tot slot werd de bijeenkomst voortgezet in het Spieker in Eibergen om door te praten over meer rendement door verbinden en samenwerken. Riekske Berendsen heeft een artsenpraktijk in ’t Spieker en zoek wegen om eerder problemen met kinderen op te sporen. Ronnie Paays gaf een toelichting op zijn rol als Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en is lid van het VoormekaarTeam. Saskia Post is jeugdzorger van Junio en heeft ook ‘kantoor’ in ’t Spieker. Zij gaf een mooi voorbeeld hoe ze ouders helpt met het leren opvoeden op een natuurlijke manier. In het Spieker werken op deze manier meerdere zorgaanbieders samen, wat ten goede komt van de jeugd. Het VoormekaarTeam vervult hierin de spilfunctie.
Na afloop van het formele gedeelte werd een persconferentie gehouden, welke integraal op FB is te volgen: https://www.facebook.com/cdaberkelland/videos/408917136760054/

Rene Peters gaf na afloop zijn complimenten voor de wijze waarop de gemeente omgaat met jeugdzorg en was blij met de voorbeelden die gegeven zijn.

Voor meer informatie
Dinant Rohaan, voorzitter 0651167183 

dinsdag 29 september 2020 

Tweede kamerlid René Peters op bezoek in Berkelland. Kijk hier de livestream van de vragenronde! 

dinsdag 29 september 2020 

Lees verder...

Maandag 28 september bezocht René Peters, Tweede Kamer lid voor het CDA, Berkelland. De CDA afdeling Berkelland had een interessant werkbezoek met hem georganiseerd. René Peters werd ontvangen in de Protestantse kerk te Neede, waar een korte toelichting werd gegeven op de historie van de kerk en hoe de kerk momenteel moderniseert.

In de Diekgraven werd de aftrap gegeven van het werkbezoek onder de titel “Meer rendement door verbinden en samenwerken”. Wethouder Marijke Van Haaren (CDA) ging in op de uitgangspunten van het jeugdzorgbeleid in Berkelland: Preventie, Demedicaliseren (minder in medische of zorgoplossingen denken, maar meer in het oplossen van de oorzaak van de zorgvraag) en Normaliseren (niet àlles willen oplossen, maar ook aanvaarden).
Suzan Woerdman en Hester van Zwet van de gemeente Berkelland gaven een verdere inkijk in de dagelijkse aanpak van de gemeente. Zij gaven aan dat oktober de maand van de opvoeding wordt, wat ondersteund wordt door leuke online sessies en filmpjes. Het scheidingsloket is onderdeel van het platform jeugd. Het CDA is groot voorstander van het loket, omdat het beoogt te de-escaleren en scheidende ouders zich te laten focussen op de kinderen, zodat zij minder of niet de dupe worden van een scheiding. https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2020/Januari/Scheidingsloket_voor_informatie_en_advies

Na dit onderdeel is een bezoek gebracht aan Jimmy’s in Neede. https://wijzijnjimmys.nl/local-jimmy/berkelland/ Veronica Kasteel vertelde enthousiast over de locatie en de ontwikkeling van jongeren die betrokken raken bij Jimmy’s. Een jongere vertelde hoe ze weer perspectief en doel voor zich ziet, nu ze naar Jimmy’s kan gaan. René Peters nodigde de aanwezige jongeren uit om op bezoek te komen in de Tweede Kamer, hetgeen met gejuich (zij het binnen de Corona-maatregelen beperkt) werd ontvangen.
Daarna is een bezoek gebracht aan Eibergen. Allereerst naar het Tussenstaphuis. Initiatiefneemster Bianca Wessels vertelde over het doel van het Tussenstaphuis en enkele jongeren vertelden hoe het eraan toegaat in het huis. Eigen doelen stellen, samen evalueren en doorgroeien naar zelfstandigheid. De afgelopen weken hebben de negen bewoners een moeilijke tijd gehad, vanwege de Corona maatregelen. Toch zien de jongeren perspectief en doel voor hun leven. Jongeren zijn 2 tot 3 jaar in het Tussenstaphuis en het is de bedoeling dat ze dan zelfstandig kunnen wonen. In de meeste gevallen lukt dat. Bianca Wessels geeft aan dat het vinden van een woning in de regio erg lastig is en doet een dringende oproep om op korte termijn meer passende woningen beschikbaar te krijgen. René Peters gaf aan onder de indruk te zijn van de aanpak en neemt dit voorbeeld mee naar Den Haag.

Tot slot werd de bijeenkomst voortgezet in het Spieker in Eibergen om door te praten over meer rendement door verbinden en samenwerken. Riekske Berendsen heeft een artsenpraktijk in ’t Spieker en zoek wegen om eerder problemen met kinderen op te sporen. Ronnie Paays gaf een toelichting op zijn rol als Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en is lid van het VoormekaarTeam. Saskia Post is jeugdzorger van Junio en heeft ook ‘kantoor’ in ’t Spieker. Zij gaf een mooi voorbeeld hoe ze ouders helpt met het leren opvoeden op een natuurlijke manier. In het Spieker werken op deze manier meerdere zorgaanbieders samen, wat ten goede komt van de jeugd. Het VoormekaarTeam vervult hierin de spilfunctie.
Na afloop van het formele gedeelte werd een persconferentie gehouden, welke integraal op FB is te volgen: https://www.facebook.com/cdaberkelland/videos/408917136760054/

Rene Peters gaf na afloop zijn complimenten voor de wijze waarop de gemeente omgaat met jeugdzorg en was blij met de voorbeelden die gegeven zijn.

Voor meer informatie
Dinant Rohaan, voorzitter 0651167183 

dinsdag 29 september 2020 

💪🏻alleen samen houden we het virus onder controle! #ikdoewelmee 

woensdag 23 september 2020 

Lees verder...

Maandag 28 september bezocht René Peters, Tweede Kamer lid voor het CDA, Berkelland. De CDA afdeling Berkelland had een interessant werkbezoek met hem georganiseerd. René Peters werd ontvangen in de Protestantse kerk te Neede, waar een korte toelichting werd gegeven op de historie van de kerk en hoe de kerk momenteel moderniseert.

In de Diekgraven werd de aftrap gegeven van het werkbezoek onder de titel “Meer rendement door verbinden en samenwerken”. Wethouder Marijke Van Haaren (CDA) ging in op de uitgangspunten van het jeugdzorgbeleid in Berkelland: Preventie, Demedicaliseren (minder in medische of zorgoplossingen denken, maar meer in het oplossen van de oorzaak van de zorgvraag) en Normaliseren (niet àlles willen oplossen, maar ook aanvaarden).
Suzan Woerdman en Hester van Zwet van de gemeente Berkelland gaven een verdere inkijk in de dagelijkse aanpak van de gemeente. Zij gaven aan dat oktober de maand van de opvoeding wordt, wat ondersteund wordt door leuke online sessies en filmpjes. Het scheidingsloket is onderdeel van het platform jeugd. Het CDA is groot voorstander van het loket, omdat het beoogt te de-escaleren en scheidende ouders zich te laten focussen op de kinderen, zodat zij minder of niet de dupe worden van een scheiding. https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2020/Januari/Scheidingsloket_voor_informatie_en_advies

Na dit onderdeel is een bezoek gebracht aan Jimmy’s in Neede. https://wijzijnjimmys.nl/local-jimmy/berkelland/ Veronica Kasteel vertelde enthousiast over de locatie en de ontwikkeling van jongeren die betrokken raken bij Jimmy’s. Een jongere vertelde hoe ze weer perspectief en doel voor zich ziet, nu ze naar Jimmy’s kan gaan. René Peters nodigde de aanwezige jongeren uit om op bezoek te komen in de Tweede Kamer, hetgeen met gejuich (zij het binnen de Corona-maatregelen beperkt) werd ontvangen.
Daarna is een bezoek gebracht aan Eibergen. Allereerst naar het Tussenstaphuis. Initiatiefneemster Bianca Wessels vertelde over het doel van het Tussenstaphuis en enkele jongeren vertelden hoe het eraan toegaat in het huis. Eigen doelen stellen, samen evalueren en doorgroeien naar zelfstandigheid. De afgelopen weken hebben de negen bewoners een moeilijke tijd gehad, vanwege de Corona maatregelen. Toch zien de jongeren perspectief en doel voor hun leven. Jongeren zijn 2 tot 3 jaar in het Tussenstaphuis en het is de bedoeling dat ze dan zelfstandig kunnen wonen. In de meeste gevallen lukt dat. Bianca Wessels geeft aan dat het vinden van een woning in de regio erg lastig is en doet een dringende oproep om op korte termijn meer passende woningen beschikbaar te krijgen. René Peters gaf aan onder de indruk te zijn van de aanpak en neemt dit voorbeeld mee naar Den Haag.

Tot slot werd de bijeenkomst voortgezet in het Spieker in Eibergen om door te praten over meer rendement door verbinden en samenwerken. Riekske Berendsen heeft een artsenpraktijk in ’t Spieker en zoek wegen om eerder problemen met kinderen op te sporen. Ronnie Paays gaf een toelichting op zijn rol als Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en is lid van het VoormekaarTeam. Saskia Post is jeugdzorger van Junio en heeft ook ‘kantoor’ in ’t Spieker. Zij gaf een mooi voorbeeld hoe ze ouders helpt met het leren opvoeden op een natuurlijke manier. In het Spieker werken op deze manier meerdere zorgaanbieders samen, wat ten goede komt van de jeugd. Het VoormekaarTeam vervult hierin de spilfunctie.
Na afloop van het formele gedeelte werd een persconferentie gehouden, welke integraal op FB is te volgen: https://www.facebook.com/cdaberkelland/videos/408917136760054/

Rene Peters gaf na afloop zijn complimenten voor de wijze waarop de gemeente omgaat met jeugdzorg en was blij met de voorbeelden die gegeven zijn.

Voor meer informatie
Dinant Rohaan, voorzitter 0651167183 

woensdag 23 september 2020