Nieuws


Nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie helpt al onze kernen!

Als Raad hebben we ervoor gekozen een nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie op te stellen, waarbij we onze organisaties en inwoners vragen actief mee ... 

dinsdag 04 februari 2020 

Lees verder...

Nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie helpt al onze kernen!

Als Raad hebben we ervoor gekozen een nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie op te stellen, waarbij we onze organisaties en inwoners vragen actief mee te denken en hiervoor ideeën en oplossingen aan te dragen. Een werkwijze die wij als CDA nastreven!

Dit werkt alleen wanneer het College en de Raad vertrouwen op de kennis en expertise van betrokken organisaties en inwoners en voldoende ‘speelruimte’ bieden om dit toe te kunnen passen. Het CDA is ervan overtuigd dat de door de Raad geformuleerde kaders deze ruimte bieden. In de commissie Bestuur en Sociaal van 14 januari jl. hebben we deze kaders met een meerderheid vastgesteld.

Graag willen we als CDA nog een drietal dingen meegeven aan de mensen die met de verdere uitwerking van de nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie aan de slag gaan...
Het materiële erfgoed is onze identiteit en kenmerkt Berkelland, dit moeten we daarom in stand zien te houden en doorgeven aan de volgende generatie.
Het CDA ziet graag dat de samenwerking van (culturele-) verenigingen, instellingen en het onderwijs gestimuleerd wordt. Daar ligt wat ons betreft de focus op.
Evenementen zijn het sociale bindmiddel in al onze kernen, daarnaast zetten ze Berkelland op de kaart. Wanneer we het mogelijk maken de organisatie daarvan ‘gemakkelijk’ te houden, kunnen we ervoor zorgen dat deze evenementen ook behouden blijven.

Het CDA vindt dat een goede Cultuur- en Erfgoedvisie de sociale binding gaat versterken. Voor nu en later! Wij zien daarom uit naar de nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030 en wensen alle betrokkenen veel succes bij de totstandkoming hiervan. 

dinsdag 04 februari 2020 

 

maandag 03 februari 2020 

Lees verder...

Nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie helpt al onze kernen!

Als Raad hebben we ervoor gekozen een nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie op te stellen, waarbij we onze organisaties en inwoners vragen actief mee te denken en hiervoor ideeën en oplossingen aan te dragen. Een werkwijze die wij als CDA nastreven!

Dit werkt alleen wanneer het College en de Raad vertrouwen op de kennis en expertise van betrokken organisaties en inwoners en voldoende ‘speelruimte’ bieden om dit toe te kunnen passen. Het CDA is ervan overtuigd dat de door de Raad geformuleerde kaders deze ruimte bieden. In de commissie Bestuur en Sociaal van 14 januari jl. hebben we deze kaders met een meerderheid vastgesteld.

Graag willen we als CDA nog een drietal dingen meegeven aan de mensen die met de verdere uitwerking van de nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie aan de slag gaan...
Het materiële erfgoed is onze identiteit en kenmerkt Berkelland, dit moeten we daarom in stand zien te houden en doorgeven aan de volgende generatie.
Het CDA ziet graag dat de samenwerking van (culturele-) verenigingen, instellingen en het onderwijs gestimuleerd wordt. Daar ligt wat ons betreft de focus op.
Evenementen zijn het sociale bindmiddel in al onze kernen, daarnaast zetten ze Berkelland op de kaart. Wanneer we het mogelijk maken de organisatie daarvan ‘gemakkelijk’ te houden, kunnen we ervoor zorgen dat deze evenementen ook behouden blijven.

Het CDA vindt dat een goede Cultuur- en Erfgoedvisie de sociale binding gaat versterken. Voor nu en later! Wij zien daarom uit naar de nieuwe Cultuur- en Erfgoedvisie 2020-2030 en wensen alle betrokkenen veel succes bij de totstandkoming hiervan. 

maandag 03 februari 2020 

--Berkelland in Balans, het blijft wennen voor iedereen--

De overheid heeft in 2015 vele taken overgeheveld naar de gemeenten. Nu blijkt dat alle gemeenten flink worstelen met de kosten en de ... 

donderdag 30 januari 2020 

Lees verder...

--Berkelland in Balans, het blijft wennen voor iedereen--

De overheid heeft in 2015 vele taken overgeheveld naar de gemeenten. Nu blijkt dat alle gemeenten flink worstelen met de kosten en de begroting. Verplichtingen rond o.a. Jeugdzorg en WMO werden tegen een te lage overheidsvergoeding bij de gemeenten neergelegd.

Nederland is een rijk land! Toch worden de gemeenten gedwongen met het invullen van alle verplichtingen uit het Sociale Domein hun eigen maatschappelijke basisvoorzieningen tegen het licht te houden. Sterker nog, deze komen onder druk!
Berkelland moet ombuigen, ondanks een gezonde reserve. De provincie als toezichthouder is hier duidelijk in.

--Geen woorden, maar daden--
In de commissievergadering van 14 januari hamerde het CDA op een vuist maken richting de Overheid. Er zit een weeffout in het systeem, waarvoor de gemeentes nu opdraaien. Ook constateerde het CDA dat de gehouden enquête onder onze inwoners op geen enkel onderdeel een besparingsmeerderheid is. Afgezien van zorg en veiligheid. Onze inwoners vinden het net zo lastig als het college en de raadsleden. Structurele ombuigingen van 3,5 miljoen zonder een grote impact is ons doel.
Het CDA loopt niet voor de verantwoordelijkheid weg. Wij maakten in de commissievergadering wél van de gelegenheid gebruik om ons uit te spreken over onderwerpen keuze. Nu meepraten is belangrijk. Theo Helmers refereerde in de Raad aan een Achterhoeks gezegde; ”Als je van tevoren niet duidelijk zegt wat je wilt, dan krijg je uiteindelijk wat anders!”

We staan voor een uitdaging. Structurele gaten dichten die buiten de schuld van het College of Raad zijn ontstaan. Oplossingen vinden blijkt lastig. Het vingerwijzen naar elkaar is niet de oplossing en helpt de samenleving niet. Het CDA doet hier dan ook niet aan mee! Wij begrijpen goed dat niet iedereen uit de samenleving weten hoe het precies zit. Er is veel verwarring op straat en in de media.

--Tijd van excuses zoeken is voorbij--
In de raadsvergadering van 21 januari werden drie voorstellen besproken die in de commissie door het college en enkele partijen zijn ingebracht. Het CDA was één van de weinige partijen die helderheid bood. Wij zien kansen door een service-optimalisatie van de gemeentelijke diensten. Meer doen met minder is ons streven en leveren tegen kostprijs! We kijken zeker naar de opbrengstenkant. Tevens geloven wij de oplossingsvaardigheden van onze inwoners in het buitengebied. Het bermbeheer is zo’n onderwerp. De schuldhulpverlening is ook een thema. Onze minima worden de dupe van al die incassobureaus en de rente op rente-systematiek. Wij geloven in een aanpak bij de bron. De samenleving kan ons helpen. Als CDA vertrouwen we op de denkkracht uit de samenleving. Voorkomen blijft beter dan genezen!

Natuurlijk zijn er meer ombuigingen noodzakelijk, maar de eerdergenoemde drie wil een raadsmeerderheid met de samenleving gaan uitwerken. Het CDA onderstreepte nogmaals dat de ombuigingen een beperkt maatschappelijk effect mogen hebben. Het resultaat van de enquête zullen we blijven gebruiken om de juiste oplossingen te blijven vinden! En eerlijk is eerlijk. Met de uitkomst in onze hand zullen alle partijen net als het CDA moeten zoeken naar de minst kwade!

Wij wensen alle anderen en onszelf daarbij veel wijsheid! Op naar een continue gezonde gemeente Berkelland en we blijven onverstoord een beroep doen op de landelijke politiek! 

donderdag 30 januari 2020 

 

maandag 06 januari 2020 

Lees verder...

--Berkelland in Balans, het blijft wennen voor iedereen--

De overheid heeft in 2015 vele taken overgeheveld naar de gemeenten. Nu blijkt dat alle gemeenten flink worstelen met de kosten en de begroting. Verplichtingen rond o.a. Jeugdzorg en WMO werden tegen een te lage overheidsvergoeding bij de gemeenten neergelegd.

Nederland is een rijk land! Toch worden de gemeenten gedwongen met het invullen van alle verplichtingen uit het Sociale Domein hun eigen maatschappelijke basisvoorzieningen tegen het licht te houden. Sterker nog, deze komen onder druk!
Berkelland moet ombuigen, ondanks een gezonde reserve. De provincie als toezichthouder is hier duidelijk in.

--Geen woorden, maar daden--
In de commissievergadering van 14 januari hamerde het CDA op een vuist maken richting de Overheid. Er zit een weeffout in het systeem, waarvoor de gemeentes nu opdraaien. Ook constateerde het CDA dat de gehouden enquête onder onze inwoners op geen enkel onderdeel een besparingsmeerderheid is. Afgezien van zorg en veiligheid. Onze inwoners vinden het net zo lastig als het college en de raadsleden. Structurele ombuigingen van 3,5 miljoen zonder een grote impact is ons doel.
Het CDA loopt niet voor de verantwoordelijkheid weg. Wij maakten in de commissievergadering wél van de gelegenheid gebruik om ons uit te spreken over onderwerpen keuze. Nu meepraten is belangrijk. Theo Helmers refereerde in de Raad aan een Achterhoeks gezegde; ”Als je van tevoren niet duidelijk zegt wat je wilt, dan krijg je uiteindelijk wat anders!”

We staan voor een uitdaging. Structurele gaten dichten die buiten de schuld van het College of Raad zijn ontstaan. Oplossingen vinden blijkt lastig. Het vingerwijzen naar elkaar is niet de oplossing en helpt de samenleving niet. Het CDA doet hier dan ook niet aan mee! Wij begrijpen goed dat niet iedereen uit de samenleving weten hoe het precies zit. Er is veel verwarring op straat en in de media.

--Tijd van excuses zoeken is voorbij--
In de raadsvergadering van 21 januari werden drie voorstellen besproken die in de commissie door het college en enkele partijen zijn ingebracht. Het CDA was één van de weinige partijen die helderheid bood. Wij zien kansen door een service-optimalisatie van de gemeentelijke diensten. Meer doen met minder is ons streven en leveren tegen kostprijs! We kijken zeker naar de opbrengstenkant. Tevens geloven wij de oplossingsvaardigheden van onze inwoners in het buitengebied. Het bermbeheer is zo’n onderwerp. De schuldhulpverlening is ook een thema. Onze minima worden de dupe van al die incassobureaus en de rente op rente-systematiek. Wij geloven in een aanpak bij de bron. De samenleving kan ons helpen. Als CDA vertrouwen we op de denkkracht uit de samenleving. Voorkomen blijft beter dan genezen!

Natuurlijk zijn er meer ombuigingen noodzakelijk, maar de eerdergenoemde drie wil een raadsmeerderheid met de samenleving gaan uitwerken. Het CDA onderstreepte nogmaals dat de ombuigingen een beperkt maatschappelijk effect mogen hebben. Het resultaat van de enquête zullen we blijven gebruiken om de juiste oplossingen te blijven vinden! En eerlijk is eerlijk. Met de uitkomst in onze hand zullen alle partijen net als het CDA moeten zoeken naar de minst kwade!

Wij wensen alle anderen en onszelf daarbij veel wijsheid! Op naar een continue gezonde gemeente Berkelland en we blijven onverstoord een beroep doen op de landelijke politiek! 

maandag 06 januari 2020 

We kijken terug op een jaar waarin we met de Berkellandse samenleving weer vele mooie stappen hebben gezet! We kijken er naar uit om in 2020, samen met jullie, er een nog mooier jaar van te maken! 

dinsdag 24 december 2019 

Lees verder...

--Berkelland in Balans, het blijft wennen voor iedereen--

De overheid heeft in 2015 vele taken overgeheveld naar de gemeenten. Nu blijkt dat alle gemeenten flink worstelen met de kosten en de begroting. Verplichtingen rond o.a. Jeugdzorg en WMO werden tegen een te lage overheidsvergoeding bij de gemeenten neergelegd.

Nederland is een rijk land! Toch worden de gemeenten gedwongen met het invullen van alle verplichtingen uit het Sociale Domein hun eigen maatschappelijke basisvoorzieningen tegen het licht te houden. Sterker nog, deze komen onder druk!
Berkelland moet ombuigen, ondanks een gezonde reserve. De provincie als toezichthouder is hier duidelijk in.

--Geen woorden, maar daden--
In de commissievergadering van 14 januari hamerde het CDA op een vuist maken richting de Overheid. Er zit een weeffout in het systeem, waarvoor de gemeentes nu opdraaien. Ook constateerde het CDA dat de gehouden enquête onder onze inwoners op geen enkel onderdeel een besparingsmeerderheid is. Afgezien van zorg en veiligheid. Onze inwoners vinden het net zo lastig als het college en de raadsleden. Structurele ombuigingen van 3,5 miljoen zonder een grote impact is ons doel.
Het CDA loopt niet voor de verantwoordelijkheid weg. Wij maakten in de commissievergadering wél van de gelegenheid gebruik om ons uit te spreken over onderwerpen keuze. Nu meepraten is belangrijk. Theo Helmers refereerde in de Raad aan een Achterhoeks gezegde; ”Als je van tevoren niet duidelijk zegt wat je wilt, dan krijg je uiteindelijk wat anders!”

We staan voor een uitdaging. Structurele gaten dichten die buiten de schuld van het College of Raad zijn ontstaan. Oplossingen vinden blijkt lastig. Het vingerwijzen naar elkaar is niet de oplossing en helpt de samenleving niet. Het CDA doet hier dan ook niet aan mee! Wij begrijpen goed dat niet iedereen uit de samenleving weten hoe het precies zit. Er is veel verwarring op straat en in de media.

--Tijd van excuses zoeken is voorbij--
In de raadsvergadering van 21 januari werden drie voorstellen besproken die in de commissie door het college en enkele partijen zijn ingebracht. Het CDA was één van de weinige partijen die helderheid bood. Wij zien kansen door een service-optimalisatie van de gemeentelijke diensten. Meer doen met minder is ons streven en leveren tegen kostprijs! We kijken zeker naar de opbrengstenkant. Tevens geloven wij de oplossingsvaardigheden van onze inwoners in het buitengebied. Het bermbeheer is zo’n onderwerp. De schuldhulpverlening is ook een thema. Onze minima worden de dupe van al die incassobureaus en de rente op rente-systematiek. Wij geloven in een aanpak bij de bron. De samenleving kan ons helpen. Als CDA vertrouwen we op de denkkracht uit de samenleving. Voorkomen blijft beter dan genezen!

Natuurlijk zijn er meer ombuigingen noodzakelijk, maar de eerdergenoemde drie wil een raadsmeerderheid met de samenleving gaan uitwerken. Het CDA onderstreepte nogmaals dat de ombuigingen een beperkt maatschappelijk effect mogen hebben. Het resultaat van de enquête zullen we blijven gebruiken om de juiste oplossingen te blijven vinden! En eerlijk is eerlijk. Met de uitkomst in onze hand zullen alle partijen net als het CDA moeten zoeken naar de minst kwade!

Wij wensen alle anderen en onszelf daarbij veel wijsheid! Op naar een continue gezonde gemeente Berkelland en we blijven onverstoord een beroep doen op de landelijke politiek! 

dinsdag 24 december 2019 

Woningsplitsing is mogelijk! Meer weten? Kijk deze video van de raad van overleg Beltrum! 

woensdag 18 december 2019 

Lees verder...

--Berkelland in Balans, het blijft wennen voor iedereen--

De overheid heeft in 2015 vele taken overgeheveld naar de gemeenten. Nu blijkt dat alle gemeenten flink worstelen met de kosten en de begroting. Verplichtingen rond o.a. Jeugdzorg en WMO werden tegen een te lage overheidsvergoeding bij de gemeenten neergelegd.

Nederland is een rijk land! Toch worden de gemeenten gedwongen met het invullen van alle verplichtingen uit het Sociale Domein hun eigen maatschappelijke basisvoorzieningen tegen het licht te houden. Sterker nog, deze komen onder druk!
Berkelland moet ombuigen, ondanks een gezonde reserve. De provincie als toezichthouder is hier duidelijk in.

--Geen woorden, maar daden--
In de commissievergadering van 14 januari hamerde het CDA op een vuist maken richting de Overheid. Er zit een weeffout in het systeem, waarvoor de gemeentes nu opdraaien. Ook constateerde het CDA dat de gehouden enquête onder onze inwoners op geen enkel onderdeel een besparingsmeerderheid is. Afgezien van zorg en veiligheid. Onze inwoners vinden het net zo lastig als het college en de raadsleden. Structurele ombuigingen van 3,5 miljoen zonder een grote impact is ons doel.
Het CDA loopt niet voor de verantwoordelijkheid weg. Wij maakten in de commissievergadering wél van de gelegenheid gebruik om ons uit te spreken over onderwerpen keuze. Nu meepraten is belangrijk. Theo Helmers refereerde in de Raad aan een Achterhoeks gezegde; ”Als je van tevoren niet duidelijk zegt wat je wilt, dan krijg je uiteindelijk wat anders!”

We staan voor een uitdaging. Structurele gaten dichten die buiten de schuld van het College of Raad zijn ontstaan. Oplossingen vinden blijkt lastig. Het vingerwijzen naar elkaar is niet de oplossing en helpt de samenleving niet. Het CDA doet hier dan ook niet aan mee! Wij begrijpen goed dat niet iedereen uit de samenleving weten hoe het precies zit. Er is veel verwarring op straat en in de media.

--Tijd van excuses zoeken is voorbij--
In de raadsvergadering van 21 januari werden drie voorstellen besproken die in de commissie door het college en enkele partijen zijn ingebracht. Het CDA was één van de weinige partijen die helderheid bood. Wij zien kansen door een service-optimalisatie van de gemeentelijke diensten. Meer doen met minder is ons streven en leveren tegen kostprijs! We kijken zeker naar de opbrengstenkant. Tevens geloven wij de oplossingsvaardigheden van onze inwoners in het buitengebied. Het bermbeheer is zo’n onderwerp. De schuldhulpverlening is ook een thema. Onze minima worden de dupe van al die incassobureaus en de rente op rente-systematiek. Wij geloven in een aanpak bij de bron. De samenleving kan ons helpen. Als CDA vertrouwen we op de denkkracht uit de samenleving. Voorkomen blijft beter dan genezen!

Natuurlijk zijn er meer ombuigingen noodzakelijk, maar de eerdergenoemde drie wil een raadsmeerderheid met de samenleving gaan uitwerken. Het CDA onderstreepte nogmaals dat de ombuigingen een beperkt maatschappelijk effect mogen hebben. Het resultaat van de enquête zullen we blijven gebruiken om de juiste oplossingen te blijven vinden! En eerlijk is eerlijk. Met de uitkomst in onze hand zullen alle partijen net als het CDA moeten zoeken naar de minst kwade!

Wij wensen alle anderen en onszelf daarbij veel wijsheid! Op naar een continue gezonde gemeente Berkelland en we blijven onverstoord een beroep doen op de landelijke politiek! 

woensdag 18 december 2019 

-- Ondernemers en CDA; Versterken waar je goed in bent!--

De economische agenda tot 2024 is 11 december jl. vastgesteld. Het CDA dankt alle Berkellandse ondernemers met hun belangenverenigingen ... 

zondag 15 december 2019 

Lees verder...

-- Ondernemers en CDA; Versterken waar je goed in bent!--

De economische agenda tot 2024 is 11 december jl. vastgesteld. Het CDA dankt alle Berkellandse ondernemers met hun belangenverenigingen voor hun flinke bijdrage!

De vele ondernemende CDA-fractieleden zijn ingenomen met deze agenda. We refereerden in commissie aan de woorden van de Achterhoekse VNO/NCW-voorman Koen Knufing. ”De technologische maakindustrie floreert. De grootste uitdaging blijft om de 27 duizend vacatures tot 2030 in te vullen. Daarnaast moeten we de Achterhoek met de juiste woningen interessant houden voor alle instromers uit het land.”

Als Berkelland herkennen we dit. Daarnaast constateren we dat moderne termen als MVO en betekeniseconomie binnen de Achterhoekse MKB nooit onbekenden zijn geweest. Bij de Achterhoekse ondernemers is ondernemen en noaberschap in het dna verweven. Versterk waar je goed in bent!

Wat het CDA betreft gaat Berkelland een flinke stap maken op de lijst van meest ondernemersvriendelijke gemeente. De fijne samenwerking tussen ondernemers, retail, onderwijs, samenleving en overheid gaat ons helpen. Samen stropen we de mouwen op! 

zondag 15 december 2019 

Als klap op de vuurpijl werden in Eibergen 45 vrijwilligers van theater Berkelland in het zonnetje gezet!

Bijzonder is het dat deze groep zich elke week inzet om ervoor te zorgen dat de bezoekers ... 

vrijdag 13 december 2019 

Lees verder...

Als klap op de vuurpijl werden in Eibergen 45 vrijwilligers van theater Berkelland in het zonnetje gezet!

Bijzonder is het dat deze groep zich elke week inzet om ervoor te zorgen dat de bezoekers een fijne avond en voorstelling hebben in het theater. Vele uren werk en handen uit de mouwen bij allerlei klussen zoals beheer , de inrichting van de theaterzaal, zorgen voor licht en geluid, zorgen voor een fijne ontvangst , de garderobe en de koffie en drankje vooraf en/of na de voorstelling.
Rene Hoogma is miv januari 2020 de voorzitter van het Theater Berkelland en ook hij sprak zijn waardering uit. Zonder hen lukt het niet.
Een dikke pluim voor deze vrijwilligers en succes naar de toekomst toe.
Als dank was er voor iedereen namens het CDA iets lekkers bij de koffie/thee. 

vrijdag 13 december 2019 

CDA juicht nieuw IKC ‘Het Simmelink’ toe!

Het CDA is sterk voorstander van Integrale Kind Centra’s (IKC’s) vanwege de samenwerking onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat is ... 

donderdag 12 december 2019 

Lees verder...

CDA juicht nieuw IKC ‘Het Simmelink’ toe!

Het CDA is sterk voorstander van Integrale Kind Centra’s (IKC’s) vanwege de samenwerking onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat is één van de redenen waarom wij in de raadsvergadering van 10 december jl. ingestemd hebben met de nieuwbouw van het IKC het Simmelink in Eibergen. Daarnaast sluit het aan bij onze onderwijsvisie en hebben wij waardering voor de wijze waarop het proces hier naar toe, samen met de partners, is verlopen.

Ook biedt het IKC het Simmelink kansen om de samenwerking te versterken met sport, bewegen en cultuur. Dit alles in het belang van de kinderen en hun ouders.
Door het realiseren van een gebouw met geïntegreerde gymzaal krijgt dit IKC een echte wijkfunctie.
Bij de herontwikkeling van de wijk hebben wij aandacht gevraagd voor de ontsluiting.

Het CDA is ervan overtuigd dat deze nieuwbouw de wijk ‘Het Simmelink’ ten
goede komt, ook in de toekomst!
Wij wensen iedereen die betrokken is bij het vervolgtraject heel veel
succes! 

donderdag 12 december 2019 

 

donderdag 12 december 2019 

Lees verder...

CDA juicht nieuw IKC ‘Het Simmelink’ toe!

Het CDA is sterk voorstander van Integrale Kind Centra’s (IKC’s) vanwege de samenwerking onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat is één van de redenen waarom wij in de raadsvergadering van 10 december jl. ingestemd hebben met de nieuwbouw van het IKC het Simmelink in Eibergen. Daarnaast sluit het aan bij onze onderwijsvisie en hebben wij waardering voor de wijze waarop het proces hier naar toe, samen met de partners, is verlopen.

Ook biedt het IKC het Simmelink kansen om de samenwerking te versterken met sport, bewegen en cultuur. Dit alles in het belang van de kinderen en hun ouders.
Door het realiseren van een gebouw met geïntegreerde gymzaal krijgt dit IKC een echte wijkfunctie.
Bij de herontwikkeling van de wijk hebben wij aandacht gevraagd voor de ontsluiting.

Het CDA is ervan overtuigd dat deze nieuwbouw de wijk ‘Het Simmelink’ ten
goede komt, ook in de toekomst!
Wij wensen iedereen die betrokken is bij het vervolgtraject heel veel
succes! 

donderdag 12 december 2019