Actueel

Onze kijk op de tekorten en dilemma’s in het Sociaal Domein

20 May 2019

 

Op 7 mei jl. is de verantwoordingsrapportage Sociaal Domein in de commissie Sociaal besproken. Er lag een duidelijke en heldere verantwoordingsrapportage en op vele onderdelen gaf dat een beter beeld en meer inzicht.

 

Ook het CDA maakt zich zorgen evenals het college en de raad over de financiële impact op onze begroting, echter de oplossing is niet zo te vinden.

We wisten dat het een enorme opgave zou worden maar ook een enorme uitdaging omdat we dit doen voor onze inwoners. Deze opgave is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en we kunnen nu zeggen dat de opgave alsmaar groter wordt om binnen het budget de goede dingen te doen voor onze inwoners. Wat het CDA betreft is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We kunnen dit niet alleen. Hier is samenwerking met de aanbieders van zorg, instanties en instellingen voor nodig.

 

Wat voor het CDA belangrijk is en blijft binnen dit beleidskader is dat onze inwoners , die in welke vorm zorg nodig hebben,  erop kunnen vertrouwen dat ze die krijgen:  ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ was en is voor het CDA het vertrekpunt binnen het Sociaal Domein. Echter wij beseffen ook dat dit veel van ons als gemeente vraagt, inhoudelijk maar zeker financieel gezien.

 

Speelt dit alleen in Berkelland? Nee…. en daarom is het ook goed dat het college samen met de regio een vuist maakt naar het ministerie. Landelijk speelt dit ook. Je leest in alle media dat gemeenten met een enorme tekorten te maken hebben. Hopelijk komt het Rijk tot inzicht en we weten ook dat onze CDA Minister de Jonge hier mee aan het werk is.

 

Wat wil het CDA Berkelland:

 

·        We willen beleid en daadkracht dat gericht is op preventie, want voorkomen is beter dan te komen in dure zorgtrajecten. Mooi voorbeeld zijn de Jimmy’s van en door jongeren. Dit is een laag toegankelijke voorziening waar jongeren worden geholpen bij de vragen die zij hebben en we maken ze verantwoordelijk voor eigen handelen.

·        CDA roept op tot een integrale benadering en tot betere samenwerking en communicatie. CDA ziet kansen om vooral te werken aan vroeg herkennen van problemen op consultatiebureau’s , kinderopvang en scholen. Zij zien immers de kinderen en gezinnen. Door hier in te investeren en daar goede begeleiding voor beschikbaar te stellen voorkom je complexe problemen  en werk je aan de voorkant aan de goede dingen .

·        CDA heeft gevraagd om met de raad en college hierover tussentijds in gesprek te gaan met als doel tijdig te kunnen bijsturen. Het college heeft daarin een toezegging gedaan en in het najaar van 2019 wordt dit proces vervolgd. Dit proces wordt aangestuurd door CDA wethouder Marijke van Haaren.

 

Duidelijk is dat er nu en in de toekomst een grote opgave ligt, maar eveneens een mooie uitdaging om onze eigen inwoners zo nabij en goed mogelijk te ondersteunen... jong en oud, groot of klein, iedereen doet en telt mee en CDA blijft het nogmaals zeggen een ieder moet de zorg krijgen die nodig is.

Terug