Actueel

Noaberfonds vastgesteld!

21 May 2019

Het naoberfonds in de gemeente Berkelland is bedoeld om initiatieven uit de samenleving financieel mogelijk te maken.

Wij merken dat er veel activiteiten zijn om Berkelland mooier, fijner om te wonen, leefbaarder te krijgen zijn, maar vaak komen deze activiteiten niet in aanmerking voor financiële ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld omdat het eenmalig is of net niet past in het subsidiebeleid.

Juist dit soort activiteiten zijn van belang voor de leefbaarheid en verdienen, behalve morele ondersteuning ook financiële ondersteuning.

Daarom kan een ieder met een goed idee aanspraak maken op financiële ondersteuning. Natuurlijk zijn er wel enkele spelregels waar je aan moet voldoen, bijvoorbeeld alleen een feest komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.

Belangrijk voor dit fonds is ook dat met name inwoners de beheerder zijn van de financiële middelen. Een groep van 5 inwoners zullen de aanvragen tot € 5.000 beoordelen of deze in aanmerking komt voor het fonds. Boven de € 5.000 zal het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland deze beoordeling doen.

Dit past in de CDA visie om de samenleving meer verantwoordelijkheden te geven. Niet de overheid of het individu bepaald hoe en wat, maar de samenleving met elkaar.

De CDA fractie is dan ook voorstander van dit fonds. Een belangrijke voorwaarde is ook dat aanvragers ondersteund worden door mensen met ervaring, hiervoor zal er bijvoorbeeld een spreekuur ingezet worden om de aanvragers te begeleiden.

Het CDA heeft met name ook aandacht gevraagd voor de verantwoording van het ontvangen bedrag. Het kan en mag niet zo zijn dat de gemeente hierna bijvoorbeeld een accountantsverklaring zal opvragen of alles wel correct is uitgegeven. Wij willen dat de gemeente uitgaat van het vertrouwen in de samenleving, juist de aanvragers hebben er ook belang bij dat alles correct is uitgegeven. Bijvoorbeeld een foto of een krantenartikel zou genoeg bewijs moeten zijn dat het geld goed is besteedt.

Wij hebben in ieder geval vertrouwen in de samenleving dat dit goed komt.

Hopelijk zullen er genoeg aanvragen zijn, zodat Berkelland mooier, fijner om te wonen en leefbaarder wordt.

Terug