Landelijk nieuws

Pieter Heerma volgt Sybrand Buma op als fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer.

Dat maakte de CDA-fractie dinsdagochtend bekend. Heerma was de enige kandidaat voor het fractievoorzitterschap. De 41-jarige neemt de taak op zich tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Lees verder

CDA wil noodplan Woningbouw

Het woningtekort in Nederland loopt steeds verder op en de woningmarkt zit muurvast, zowel voor koopwoningen als huurwoningen: starters, studenten, gezinnen en ouderen komen niet aan een betaalbare woning, zeker niet in de grote steden. Daarom pleit Tweede Kamerlid Erik Ronnes voor een noodplan Woningbouw om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken. Het CDA richt zich daarbij in het bijzonder op de middenklasse, omdat deze groep het vaakst tussen wal en schip valt.

Lees verder

CDA maakt verkiezingsprogramma in Nedersaksisch

Tijdens een werkbezoek aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers werd gistermiddag de Nedersaksische versie van het CDA-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het CDA wil hiermee het belang van de taal onder de aandacht brengen.

Lees verder

Een hele goede morgen!

‘Een hele goede morgen’, zo heet onze nieuwe campagne. Het CDA wil dat Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat. Een land om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, met zorg voor elkaar en een eerlijke economie. Én een land waarin we met respect met elkaar omgaan.

Dit laat zich vangen in één en dezelfde zin: ‘Een hele goede morgen’. Dat wensen we elkaar toe. Elke dag weer. Het CDA gaat daarin het goede voorbeeld geven.

 
 
Lees verder

CDA: Geld voor leraren hoort in portemonnee van de leraar

Vandaag sprak de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over de leraren. CDA-woordvoerder Michel Rog benadrukte tijdens dit overleg dat dit kabinet meerdere stappen zet om de aantrekkelijkheid en de status van het leraarschap te vergroten. Zo wordt voor studenten die kiezen voor de lerarenopleiding het collegegeld in de eerste twee jaar van hun opleiding gehalveerd. 

Lees verder

Oud-premier Ruud Lubbers overleden

Op 14 februari 2018 is oud-premier en minister van staat Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd overleden. Ruud Lubbers was in de periode tussen 1973 en 1994 Kamerlid, fractievoorzitter, minister, en minister-president voor eerst de KVP en later het CDA. Hij leidde drie kabinetten in de jaren ‘80 en ‘90, en is daarmee niet alleen de jongste maar ook de langstzittende premier van Nederland geweest. 

Lees verder

Buma wil overleg sociale partners over krapte arbeidsmarkt

CDA-leider Sybrand Buma wil dat werknemers en werkgevers weer met elkaar om de tafel te gaan om nieuwe afspraken te maken over de arbeidsmarkt. “Nederland is niet af met de afspraken die zijn gemaakt in het regeerakkoord. De wereld om ons heen staat niet stil. Nu de economie aantrekt en de werkloosheid snel daalt, dreigt een nieuw probleem van krapte op de arbeidsmarkt”, zei Buma bij de landelijke aftrap van de CDA-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Lees verder

Nieuw kabinet geïnstalleerd

Deze week werd het kabinet Rutte 3 beëdigd door Koning Willem Alexander. Het CDA is er trots op dat we met vier ministers en twee staatssecretarissen in dit kabinet zijn vertegenwoordigd.

Lees verder

VVD, CDA, D66 en Christenunie zijn er uit en presenteren nieuw regeerakkoord

Terwijl wij ons in Berkelland op maken voor de verkiezingen in maart 2018 zijn in Den Haag de vier partijen waaronder het CDA na lang onderhandelen er uit. Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet is klaar en eerlijk gezegd zijn wij echt trots op de gemaakte afspraken. In de CDA campagne voor de Kamerverkiezingen stonden de zorgen van heel veel Nederlanders centraal. Dit akkoord biedt op veel van deze vragen een antwoord en doet daarmee wat nodig is om Nederland in de komende jaren eerlijker, veiliger en sterker te maken.

Lees verder

Geurts: eierencrisis ingrijpend voor zowel consument als pluimveehouder

Voedselwaakhond NVWA heeft aan het begin van de eierencrisis de onduidelijkheid die er heerste bij de consumenten onnodig vergroot. Daardoor bleef het te lang onduidelijk of de eieren die in de winkels lagen nou wel of niet veilig waren. Maar ook voor de pluimveehouders zijn de gevolgen ingrijpend. Tijdens het debat over de eierencrisis riep CDA woordvoerder Jaco Geurts de regering en de Tweede Kamer op om meer begrip te tonen naar de pluimveehouders.

Lees verder

Stem 15 maart bij jou in de buurt #ikstemCDA

Op 15 maart 2017 gaan we met z’n allen naar de stembus en kiezen we waar we naartoe willen met ons land. Hier hebben wij speciaal voor jou onze 25 beste ideeën voor een beter Nederland geselecteerd.

Lees verder

CDA: streekziekenhuis moet blijven

Het CDA vindt goede zorg is de regio net zo belangrijk als in de stad.Daarom luiden onze kandidaten uit alle regio’s de noodklok, voor het behoud van streekziekenhuizen

Lees verder

CDA: stad en platteland moeten elkaar versterken binnen het openbaar bestuur

Stad en platteland moeten elkaar versterken binnen het openbaar bestuur. Dat was, kort samengevat, het CDA-standpunt tijdens een algemeen overleg over het openbaar bestuur.

Lees verder

CDA pleit voor opschorten afvalwaterinjectie in Twente

Het injecteren van afvalwater in Twente moet worden opgeschort. Daarnaast moet er een evaluatie komen waarin alle mogelijkheden van verwerking en met name afvalwaterzuivering serieus worden bekeken en cijfermatig onderbouwd. Daar heeft het CDA voor gepleit bij een algemeen overleg over afvalwaterinjecties in Schoonebeek.

Lees verder

CDA: fosfaat is geen probleem maar een uitdaging

Een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD en PvdA) heeft vandaag voor de invoering van fosfaatrechten gestemd. CDA woordvoerder Landbouw Jaco Geurts: “Deze invoering gaat pijn doen op familiebedrijven in de melkveehouderij. Voor de melkveehouders en hun gezinnen is dit toch al een onzekere tijd en ik leef dan ook mee met de gezinsbedrijven die zich hiermee geconfronteerd zien.” Lees verder

Ik stem CDA

18 maart gaan de verkiezingen over uw eigen provincie en uw waterschap. Het CDA is de enige landelijke partij met oog voor de regio. Onze kandidaten weten wat er speelt in stad en dorp. De verkiezingen gaan ook over ons land. De nieuwe statenleden kiezen met elkaar de Eerste Kamer. Een sterk CDA in de Eerste Kamer kan voorstellen van het Kabinet, waar u niet op zit te wachten, tegenhouden of bijsturen.

Lees verder

CDA: maak werken over de grens makkelijker

Het CDA wil alle grensregio’s betrekken bij de kansen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van grensoverschrijdende arbeid.
 
In Duitsland is er veel vraag naar vakkrachten, terwijl in er in veel regio’s zoals Twente, Limburg, Zuidoost Drenthe en Groningen veel werklozen zijn.

 

Lees verder

Vlaktaks is rechtvaardig en levert banen op

Een vlaktakstarief van 36,5% is gunstig voor de hardwerkende Nederlander met middeninkomen. 

Dit opiniestuk van Eddy van Hijum en Raymond Gradus is vandaag verschenen in de Volkskrant. 

Lees verder

Stem CDA. Voor Nederland in Europa.

 

Voor Nederland, in Europa

De keuze voor of tegen Europa is onzin. Als klein land hebben we juist nu sterke partners nodig om op het wereldtoneel een rol van betekenis te spelen. Daarom kiest het CDA zelfbewust en met gezond verstand Voor Nederland, in Europa! We maken ons sterk voor een goed functionerend Europa, zonder de Nederlandse belangen uit het oog te verliezen. Voor onze banen, voor onze economie en onze veiligheid. 

Lees verder

CDA Grootste Partij in Gemeenten

Het CDA is bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart als grootste landelijke partij uit de bus gekomen. Dat betekent een forse verbetering in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. 

Lees verder

CDA wil meer aandacht voor kleine zorgcentra

Het CDA gaat de regering vragen om meer aandacht voor kleine zorgcentra. Door het huidige kabinetsbeleid, dat is gericht op afbouw van zorg in verzorgingstehuizen, zullen deze tehuizen geheel of gedeeltelijk leeg komen te staan. CDA woordvoerder zorg Mona Keijzer: “Dit heeft grote financiële gevolgen voor verzorgingstehuizen. Dat is op zich al ernstig, maar daarnaast is het ook een aanslag op de leefbaarheid van kleine dorpskernen. Net als bij de laatste kleine scholen en de laatste buurtsuper geldt dat een dorp dan veel méér verliest dan dat ene gebouw.”  

Lees verder

Reactie Mona Keijzer op besluit persoonlijke verzorging

Woensdag j.l. stuurde de staatssecretaris zijn besluit over de positionering van de persoonlijke verzorging en verpleging naar de Tweede Kamer.

Het grootste gedeelte van de verzorging en verpleging gaat over naar de zorgverzekeraars. Het goede nieuws is dus dat een grote groep zorgbehoevende mensen niet twee verschillende professionals aan hun bed krijgen maar één. Voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten die thuis wonen betekent dit echter dat zij straks naar de gemeente moeten en ouderen moeten straks naar de zorgverzekeraar.

Het CDA zet grote vraagtekens bij het privatiseren van langdurige  thuiszorg door deze risicodragend over te hevelen naar zorgverzekeraars. Volstrekt onduidelijk is wat de effecten van deze overheveling naar de zorgverzekeraars is op de premies die mensen betalen. Voor het CDA staat voorop dat er geen sprake mag zijn van lastenverzwaringen noch voor burgers noch voor werkgevers die uitsluitend te maken hebben met een politieke wens van de PvdA en de VVD. 

Lees verder

CDA: Vergeet AOW'ers zonder aanvullend pensioen niet

In het herfstakkoord hebben de 5 partijen een maatregel bedacht voor de koopkracht: iedereen met inkomen krijgt in 2014 eenmalig een belastingkorting van ongeveer 140 euro. Dit compenseert voor veel mensen niet het gehele koopkrachtverlies, maar is wel een welkome maatregel. Deze tegemoetkoming komt in de plaats van een eerdere maatregel, waardoor mensen met een minimumuitkering (zoals mensen met alleen AOW) via de gemeente eenmalig €100 zouden krijgen.   

Lees verder

CDA: forse kritiek op belastingplan

Het CDA heeft forse kritiek op het Belastingplan 2014 van het kabinet. Woordvoerder Pieter Omtzigt noemt de opbrengsten van diverse maatregelen boterzacht, vanwege het creatieve boekhouden van staatssecretaris Weekers. Zo haalt Weekers belastinginkomsten naar voren, wat zal leiden tot minder belastinginkomsten in latere jaren. Ook het laten vervallen van de stamrechtvrijstelling en het verlagen van het box 2-tarief zal later geld gaan kosten, aldus Omtzigt. Hij noemt het zeer onverstandig een begroting in te dienen die aan alle kanten rammelt, zodat het tekort volgend jaar weer groter blijkt dan geraamd.  

Lees verder

CDA: Effecten voor bewoners rondom schaliegasvelden beter onderzoeken

Het CDA vindt dat er een bredere discussie nodig is voor een goede besluitvorming over het winnen van schaliegas. Het rapport dat vorige week gepresenteerd werd, geeft wat ons betreft nog te weinig zicht op de locatiespecifieke aspecten. Ook willen we resultaten van internationaal onderzoek naar de winning van schaliegas meenemen. Dat zegt CDA-kamerlid Agnes Mulder in reactie op wat minister Kamp vorige week gezegd heeft. "We hebben geen haast. Het gas loopt niet weg en Nederland heeft niet acuut extra gas nodig. In andere landen wordt door universiteiten en onderzoeksinstellingen nog onderzoek gedaan naar de risico's en gevolgen van schaliegas en de resultaten daarvan kunnen wij in Nederland goed bij de discussie betrekken". 

 

Lees verder

Mona Keijzer: minder regeldruk in jeugdzorg

Mona Keijzer heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe Jeugdwet. Deze wet zou tot minder bureaucratie moeten leiden in de jeugdzorg, maar volgens adviescollege Actal leidt de wet juist tot meer bureaucratie. Ook de Raad van State zette dikke vraagtekens bij de regeldrukeffecten van de nieuwe Jeugdwet. Onder de nieuwe wet valt de jeugdzorg straks niet langer onder verantwoordelijkheid van de provincies, maar van de gemeenten.

Lees verder

Maximum aan collegegeld excellente studies en tweede studies

 Universiteiten zouden maximaal twee keer het collegegeld mogen vragen voor excellente studies. In het wetsvoorstel ‘Kwaliteit in Verscheidenheid’, over de toekomst van het Hoger Onderwijs, wordt voorgesteld dat instellingen 5 keer het standaard collegegeld mogen vragen voor excellente studies. De Kamer debatteerde deze week over het voorstel voor kwaliteitsmaatregelen in het Hoger Onderwijs. Naast een maximering op twee keer het collegegeld, stelde CDA-kamerlid Michel Rog ook voor om een maximum te stellen aan het collegegeld voor de tweede studie. Daarvoor worden er nu te vaak hoge bedragen gevraagd zonder onderbouwing. Het CDA staat achter de plannen van het kabinet om strengere eisen te stellen aan studies en studenten, om zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. “Daar kan collegegelddifferentiatie een onderdeel van zijn. Maar het moet wel onderbouwd worden. Het is niet de bedoeling dat de tweede studie een melkkoe wordt die minder waard is dan hij kost en dat alleen studenten met rijke ouders een excellentie studie kunnen volgen.”

Lees verder

Van Hijum: stabiliteitsprogramma kabinet is boterzacht

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de regering een boterzacht programma opstuurt naar Brussel? Een programma waarin hervormingen worden uitgesteld en verzacht, en over de rekening pas later wordt nagedacht? Dat vroeg Eddy van Hijum zich af tijdens een debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma. Van Hijum: “Een programma dat zegt vast te houden aan een maximaal tekort van 3% in 2014, maar in het midden laat hoe het gat wordt opgevuld. Met 1 miljard euro ‘uitgavenbeperking’ als sluitpost. En een collectieve lastenquote die in 2014 stijgt naar meer dan 40% van ons BBP. Dat is sinds 1999 niet meer voorgekomen.” Volgens van Hijum goochelt het kabinet met vertrouwen. “Akkoorden horen vertrouwen te wekken. Maar als bij deelakkoorden de rekening vooruit of naar de buren wordt verschoven, wordt dat vertrouwen uiteindelijk weer geschonden. Uiteindelijk gaat iemand de rekening betalen.”

Lees verder

Mona Keijzer: Akkoord gaat niet over mensen die zorg nodig hebben

Dit akkoord is vooralsnog een akkoord vol vraagtekens. Een akkoord, met een deel van de bonden maar zonder de grootste bond, de AbvaKabo. Wat betekent dat bij de uitvoering van dit akkoord? Daarnaast is het teleurstellend dat er niet is overlegd met de mensen die het betreft, namelijk de patiëntenorganisaties, cliëntenorganisaties, ouderenbonden en ook niet met de VNG die in de toekomst een deel van de financiele risico’s van dit akkoord moet zien te dragen. Wat het allerbelangrijkste is: wát dit uiteindelijk gaat betekenen voor cliënten die langdurig gebruik moeten maken van ondersteuning, zorg en verpleging? Wat betekent dit akkoord voor een kind met een verstandelijke beperking? Voor een oudere die dementerend is? Uiteindelijk lijkt hier vooral onderhandeld over banenverlies, maar niet over wat het regeerakkoord betekent voor de mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder