Steun ons en doneer

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl. U kunt uw bijdrage aan het CDA overmaken door een bedrag te storten op bankrekening 66.84.87.895 t.n.v. CDA Donaties onder vermelding van “Donatie CDA”. Het IBAN nummer van deze rekening is: NL40INGB0668487895, en de BIC code is: INGBNL2A.

ANBI-regeling – bijdragen aftrekbaar bij belastingdienst

Het CDA beschikt over een ANBI-verklaring. Dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen aftrekbaar.

Een gift aan de plaatselijke CDA afdeling is ook aftrekbaar. De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA afdeling valt onder de Vereniging CDA , deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB: CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA en dus vallen giften aan de fractie ook niet onder onze ANBI-verklaring.

Bij periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar, hiervoor is wel een notariële akte vereist. Als u meer schenkt dan 1 % van uw inkomen is dit ook aftrekbaar.