De mensen van CDA Berkelland

Gerda ter Denge

Gerda ter Denge

E-mail adres: g.terdenge@gemeenteberkelland.nl

Telefoonnr.: 06 86829202

Gerda ter Denge werkte vanaf 1975 in de gezondheidszorg. Zij mengde de zorg met haar rechtenstudie en was 12 jaar voorzitter van de bezwaarschriftencommissie WVG en sociale zaken. Aansluitend begon haar politieke loopbaan bij de gemeenteraad van Losser. Ze werd wethouder met onder andere financiën, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer  in haar portefeuille.

Daarna werd ze Statenlid in de provincie Overijssel. Ze was onder andere commissievoorzitter landbouw & natuur en milieu & energie. Na 2 periodes is ze gestopt en heeft ze zich verder toegelegd op haar eigen bedrijf. Ze heeft een aantal toezichthoudende functies en is voorzitter van Onderwijs Begeleiding Oost Nederland. Landelijk zit ze in het netwerk van OCW & VWS over het Thuiszitterspact en is zij lid van de Werkgroep Zorg van de CDA 2de Kamerfractie.

Toen ze benaderd werd om wethouder te worden in Berkelland, als opvolger van Marijke van Haaren, betekende dat voor haar de gelegenheid om (interim) haar kennis en kunde in te zetten voor het mooie Berkelland.

Portefeuille

  • Sociaal domein: Wmo en Jeugdzorg
  • Bestemmingsplan buitengebied
  • Natuur en landschap
  • Recreatie en toerisme

 

Gerda is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.

Terug naar overzicht