De mensen van CDA Berkelland

Agnes Gunnewijk- Veer

Agnes Gunnewijk- Veer

E-mail adres: amgunnewijk@gmail.com

Telefoonnr.:

Agnes Gunnewijk- Veer (1958); ik ben geboren in Vasse en woont sinds mijn huwelijk(1982) met Gerard in Beltrum. Samen hebben we twee zonen (1985 en 1989) en een dochter(1987). Samen met Gerard en onze jongste zoon Wout werk ik op ons melkveebedrijf. Vanuit de behoefte en overtuiging maatschappelijk actief te zijn heb ik, naast mijn werkzaamheden op de boerderij, altijd bestuurswerk gedaan. Afhankelijk van de beschikbare tijd, in combinatie met het gezin en bedrijf, dit in meer of mindere mate. Momenteel ben ik (kring)voorzitter CRV afd. Groenlo, lid Raad van Toezicht HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo en voorzitter kavelruilwerkgroep N18. Sinds de verkiezingen 2015 maak ik deel uit van de CDA Fractie, als fractievoorzitter, binnen het Algemeen Bestuur Waterschap Rijn en IJssel. Samen met onze coaltiepartijen hebben we het breed gedragen Bestuursakkoord "Water verbindt" 2015- 2019, een akkoord op hoofdlijnen, kunnen vaststellen. Ik hoop dat we samen met de inwoners van het waterschapgebied en alle betrokken partijen hieruit een toekomstgericht beleid weten voor te bereiden en uit te voeren. Een goede balans vinden tussen partijen en belangen en in moeilijke tijden bedreigingen weten om te zetten in kansen zijn voor mij hierin de uitdaging. Solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en gerechtigheid zijn woorden die goed bij mij passen

Terug naar overzicht