Actueel

Zomerblog Zonneakkers

27 Aug 2018

Ik kom vanwege mijn werk veel bij boeren, vooral bij melkveehouders, maar bij ons in de Achterhoek zijn er natuurlijk ook de intensieve bedrijven met varkens of kippen. Energie en vooral duurzame energie is dan al gauw een thema. Als ik de vraag stel “hoe gaan jullie daar mee om?” dan krijg ik een waaier aan antwoorden. Van “Ik wacht wel af…” tot:  “Kom maar eens kijken wat ik allemaal heb!" Bijna altijd gaat het dan om zonnepanelen op de stal, en energiebesparing in de vorm van LED verlichting. Heel mooi om te zien!


Zonneakkers zijn er echter nog nauwelijks. Maar het gesprek daarover wel! Sommigen vinden het helemaal niks, en vinden dat de grond nodig is voor de grondgebonden veehouderij, anderen zijn kritisch positief. Aan mij de vraag, en wat vindt het CDA Gelderland daar dan van?

Er zijn twee doelen die we moeten halen. Het eerste doel is dat we in 2023 16% van onze energie duurzaam moeten opwekken. Dat is nu nog maar 6%. Dan begrijp je dat er nog heel veel moet gebeuren. Zeker als we in 2050 energie neutraal moeten zijn. Met andere woorden; die zonnepanelen en die windmolens moeten er komen anders blijven we afhankelijk van de olie uit het midden oosten en het gas uit Rusland. Het is zeker dat we dat niet willen.
Het andere doel is dat we de landbouw de ruimte willen geven voor goede moderne veehouderij. Efficiënt, diervriendelijk, en duurzaam. Daarvoor heb je grond nodig, zo eenvoudig is het. Daaraan gekoppeld is het beeld van het landschap; in een traditioneel agrarisch landschap of midden in de natuur is een reusachtige zonneakker gewoon lelijk.
Dat betekent dat het CDA Gelderland voor zonneakkers is, maar met beperkingen. Laten we vooral de gebieden gebruiken die vanuit zichzelf passen; vuilstort plaatsen, delen van industrieterreinen die niet gebruikt worden, open stukken langs de (snel) weg. Zonneakkers in agrarisch gebied kunnen ook prima, en als een zonneakker niet al te groot is, kan hij ook goed aan het zicht onttrokken worden door hem met groen te omzomen.

Tenslotte de boer die zonneboer wil worden. De Universiteit van Wageningen heeft het allemaal uitgebreid uitgezocht. Met SDE+ subsidie is de terugverdientijd 10 tot 12 jaar. Een boer die dat wil krijgt van ons de ruimte als zijn plannen passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. De gemeente blijft in deze zaak eerst verantwoordelijke voor de ruimtelijke inpassing.

Tenslotte; het meest gehoorde argument tegen zonneakkers is: “Leg eerst de daken maar vol!”. Een logische reactie, maar het is geen steekhoudend argument. In de eerste plaats; al leggen we alle daken in Gelderland vol, dan nog hebben we bij lange na niet de elektriciteit die we nodig hebben… ( ook niet als we 150 windturbines bij zetten, we moeten echt alles uit de kast trekken!).

Maar een belangrijker argument voor het CDA is dat wij vertrouwen op de kracht van de samenleving. Als een boer een businesscase heeft met melkvee is dat mooi, maar als hij die heeft met zonnepanelen is dat net zo goed mooi. Een prima alternatief dus voor de vele boeren die stoppen met vee in de komende jaren.
 

Auteur: Jaap Jonk

Terug