Actueel

Verenigingen en vrijwilligers verdienen support. Onze roep om lastenverlichting!

03 Dec 2018

Vrijwilligers zijn de verbinders binnen onze samenleving.

Geen enkele vereniging kan zonder. Onze verenigingen vormen het kloppend hart van Berkelland, dankzij al die mensen die zich dagelijks belangeloos inzetten!

 

Verenigingen krijgen het steeds lastiger. De maatschappij verandert en clubs anticiperen hier constant op. Verschuivingen in leeftijdsopbouw van de leden en natuurlijk de invulling van de nieuwe vraag van het sportaanbod.

 

Het CDA herkent dit. Wij willen dat de verenigingen vitaal blijven. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. De lasten worden hoger en er moet meer worden gedaan om tevredenheid te borgen.

Reden voor het CDA Berkelland om nogmaals aandacht te vragen voor lastenverlichting voor organisaties en verenigingen met een maatschappelijke functie. Deze week hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij vinden het onrechtvaardig dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of multifunctionele accommodatie een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden. Voor sommige verenigingen gaat het om duizenden euro’s per jaar. In de Tweede kamer is een voorstel van het CDA al aangenomen. Dit zal lokaal uitgewerkt moeten worden.

 

Binnen de clubs wordt er al flink over gesproken. Zo zijn er verenigingen binnen Berkelland, waar vrijwilligers hun (sport-)complex flink hebben opgewaardeerd of kunstgras hebben aangelegd. Deze “waardeverbetering” is fantastisch voor de leden maar leidt wel tot een hogere OZB-aanslag.

 

Het CDA steunt de verenigingen en al hun vrijwilligers. Wij streven naar lastenverlichting en blijven zuinig op het kloppende hart van onze Berkellandse samenleving.

Terug