Actueel

Tijdelijke woningen mogelijk in Berkelland

19 Mar 2019

 

 

Voor het CDA is het beleidskader tijdelijke woningen 2019 een mooi antwoord op de vragen uit de gespannen woonmarkt. Op korte termijn is er een duidelijke behoefte. Zo is al vaker gebleken. Dit beleidskader biedt bewegingsruimte voor woningzoekenden. Echt een vraag gestuurd kader.

 

Al vaker spraken we hier over de mogelijkheden van tiny houses in Berkelland. Met dit kader zijn er mogelijkheden! Terecht dat het college hier bij aangeeft dat het om initiatieven uit de bevolking moet gaan. De succesformule van beproefde CPO-trajecten kan hier een mooie basis vormen.

 

Het beleid tijdelijke woningen biedt nog meer ruimte.

Zo kan door functieveranderingen bestaand vastgoed, voor een tijdelijke periode beter benut worden. En kunnen we nog meer mensen woonruimte gaan bieden in ons Berkelland. De samenleving wordt gehoord!

Daarnaast vinden wij dat er prima maatwerk wordt gevonden in de oplossing van mantelzorgwoningen.

 

Kortom het CDA dankt iedereen die vol enthousiasme heeft gewerkt aan dit Beleidskader. Wij zijn het met de stellers eens dat door dit kader mooie innovatieve initiatieven kunnen ontstaan.

Ons hart klopt vol verwachting!

Terug