Actueel

Subsidie dorpshuizen/kulturhusen

10 Dec 2017

Donderdag 7 december 2017  heeft de commissie sociaal gesproken over de incidentele en structurele bijdrage aan dorpshuizen en kulturhusen in de kleine kernen van Berkelland. Dit betreft  De Zunnekamp in Geesteren (foto), ’t Stieltjen in Haarlo, De Wanne in Beltrum, ’t Haarhoes in Noordijk, Dorpsaccomodatie Rietmolen en Dorpshoes Gelster in Gelselaar.

Het CDA heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor de situatie bij de dorpshuizen en de belangrijke rol die zij vervullen in de diverse “kleine”kernen. Het CDA vindt deze dorpshuizen van waarde voor de gemeenschapszin in de kernen en is ontzettend blij dat dit voorstel er uiteindelijk ligt. De dorpshuizen kunnen nu aan het werk met achterstallig onderhoud en kunnen ook de komende jaren vooruit met een structurele bijdrage. Dit alles komt ten goede van de leefbaarheid van de kernen.

Het CDA heeft wel aandacht gevraagd voor de opgave in het kader van de duurzaamheid, hier ligt ook een opdracht aan de besturen van de dorpshuizen om zo hun energiekosten naar beneden te brengen en zodoende ook lagere exploitatiekosten te hebben. Het CDA vind dat hier, met uitzondering van de Zunnekamp in Geesteren en t’Stieltjen in Haarlo, onvoldoende aandacht voor is geweest en zodoende kansen zijn blijven liggen. Wij hopen dat hier in de toekomst blijvend aandacht voor is.

Het CDA vertrouwd erop dat de dorpshuizen met deze bijdrage weer goed vooruit kunnen om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en de inwoners hier goed van profiteren.

Namens de fractie,
Frank Jonk, Commissielid CDA

Terug