Actueel

PMD-container wel of niet?

01 Oct 2018

Het college is net voor het zomerreces met de resultaten gekomen van het onderzoek naar nascheiding en daaruit blijkt dat nascheiding op korte termijn voor Berkelland geen optie is, mede omdat onze verwerkers het nu (nog) niet aanbieden.

Het college stelt dan ook aan de raad voor om over te gaan tot aanschaf van de PMD containers.

 

Wat wil het CDA:

·        De kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden

·        Doel 100 kg restafval realiseren

 

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Een manier is over te gaan op nascheiding in plaats van bronscheiding. Het CDA is een voorstander van nascheiding, maar wil net als het college voorsorteren om het restafval te verminderen in de grijze container.

Aangezien nascheiding voorlopig nog niet aan de orde is, ziet het CDA graag de invoering van een PMD container in Berkelland. Daarvoor hebben we een aantal argumenten:

·        Resultaten elders laten zien dat je met containers meer PMD afval ophaalt dan in de huidige plastic zakken

·        Het aantal vervoersbewegingen van de afvalophaler verminderd wordt

·        De kosten van de PMD container lager zijn op lange termijn dan de plastic zakken

·        Het straatbeeld niet meer vervuild wordt door rondslingerende plastic zakken en alle ongedierte en stank die dit met zich mee brengt

 

Wel heeft het CDA gevraagd om een duidelijke evaluatie om te bezien of wij onze doelstelling bereiken en of het aantal keren ophalen van de afvalcontainer voldoende is.

 

Maar gaan we dan nu over tot invoering van de PMD container?

Nee, het college is ’s ochtends voor de raadsvergadering geconfronteerd met het feit dat de aanbesteding van de PMD containers niet goed is gegaan.

Het college heeft dan ook besloten het voorstel van de agenda af te laten halen en binnenkort met een nieuw en correct voorstel naar de raad te komen om alsnog, dan wel iets later dan 1 januari 2019, de PMD container in te voeren.

 

Het CDA betreurt deze gang van zaken, maar vindt in deze zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

Wij hopen dan ook dat Berkelland zo spoedig mogelijk toch over kan gaan tot invoering van de PMD container.

 

Namens de CDA fractie,
Stefan Bos

Terug