Actueel

In gesprek met burgemeester over (ecologisch)bermbeheer

21 Jan 2019

 

In de eerste week van januari heeft Wily Erinkveld een gesprek gehad met Joost van Oostrum over het (ecologisch)bermbeheer. Dit gesprek vond plaats omdat een overleg tussen ambtenaren, LTO en agrariërs dat gepland stond voor de zomer van 2018 nog niet heeft plaatsgevonden. Burgemeester Joost van Oostrum zegt toe dat hij dit met wethouder Anjo Bosman gaat overleggen en dat er binnenkort duidelijkheid komt. Ondertussen gaat de gemeente wel door met het terughalen van gronden die door agrariërs door de jaren heen in gebruik zijn genomen. De agrariërs die Wily gesproken heeft, hebben er over het algemeen geen moeite mee dat de gemeente haar eigendommen terugneemt, wel zouden ze iets meer overleg waarderen, dit voorkomt ergernis en frustratie. In sommige gevallen zijn de gemeentegronden ook met mondelinge toestemming in gebruik genomen.  Tijdens het gesprek met Joost werd duidelijk dat ongeveer 60% van de bermen geschikt zijn voor ecologisch  bermbeheer. De overige 40% daarvan zijn de bermen te smal of is de grond niet geschikt. In de gevallen waar de grond niet geschikt is, wordt er met de aanliggende eigenaar overlegd wat er met de grond gaat gebeuren.      

Terug