Actueel

CDA stemt niet in met motie om bomenkap N319 te voorkomen.

23 Apr 2019

De provincie Gelderland heeft onderzoek gedaan naar knelpunten op N314 en N319. Er is in het kader van de trajectaanpak besloten om diverse knelpunten mee te nemen met het groot onderhoud. Een onderdeel van dit onderhoud behelst het kappen van 343 van de 2066 eiken tussen Ruurlo en Groenlo, dit in het kader van veiligheid. PvdA en GL hebben in afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om deze kap te voorkomen. De motie heeft geen meerderheid gehaald.

Het CDA heeft een geruime tijd de mogelijkheid gehad hierover na te denken en heeft een zorgvuldige afweging gemaakt. De oude eiken die ons Achterhoekse coulisselandschap tekenen moeten zorgvuldig behandeld worden, toch denkt het CDA dat het kappen in dit geval onvermijdelijk is. Nu er onderhoud gepleegd wordt lijkt het ons opportuun dit meteen toekomstbestendig aan te pakken. Door deze bomen te kappen, en de nieuwe bomen 4,5m van de weg te plaatsen wordt de weg veiliger. Daarnaast is er voldoende ruimte om de weg toekomstbestendig in te richten. Het CDA is tevreden met de hoeveelheid bomen dit terug geplaatst worden, namelijk 439, dit is flink meer dan dat er gekapt worden.

Uit gesprekken met specialisten blijkt dat bomen onder deze omstandigheden (zout, aanrijdingen, slechte voeding) vaak niet veel ouder worden dan 100 á 150 jaar. Deze bomen zijn dan ook met hun 200 jarige leeftijd toe aan vervanging. Er zijn slechts 4 zieke bomen, maar ook de andere bomen vertonen tekenen van ouderdom. De provincie heeft gedegen onderzoek gedaan naar gevolgen voor flora en fauna. Een aantal bomen zijn onderdeel van een vleermuizenroute. Deze zullen niet zomaar gekapt worden. Verder heeft de kap geen gevolgen voor flora en fauna.

Daarnaast is het CDA met de VVD van mening dat de gemeente Berkelland zich niet als tweede overheid moet gaan bemoeien met taken van de provincie.

Bovenstaande argumenten afwegende heeft het CDA besloten niet in te stemmen met deze motie. Zodoende krijgt deze weg een toekomstbestendige inrichting met meer groen, waar de gemeente Berkelland weer zeker 100 jaar van kan genieten! Ook GB, VVD en OBL stemden tegen deze motie.

Voor een uitgebreide visie van Provincie Gelderland kunt u terecht op onderstaande pagina:
https://www.gelderland.nl/N319-Ruurlo-Groenlo

Terug