Actueel

Belangrijke stap in Bouwen naar Behoefte gezet

15 Nov 2018

Door in te stemmen met het Plan van Aanpak ‘doorvertaling structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen’ is een belangrijke stap gezet in het voor het CDA zeer gewenste ”Bouwen naar behoefte”.

 

Door verouderde woningbouwplannen te schrappen is er ruimte ontstaan voor maatwerk! Passende (nieuw-)bouwopgaves voor vandaag en morgen voor o.a. onze jongeren en senioren. Dit op die plekken waar een duidelijke behoefte is aangetoond.

Voor het CDA is het belangrijk dat evenredig over de gehele gemeente, woonoplossingen worden geboden. Met name voor de kleine kernen wordt de roep om woningen steeds luider. Zo vond een delegatie van 20 jeugdige starters uit Beltrum onlangs in de commissie Bestuur & Ruimte gehoor bij het college en onze raadsleden. CDA-wethouder Patricia Hoytink vatte het prima samen; “De goede woningen op de goede plaats, daarbij houden we rekening met alle kernen en onze kleine kernen horen hier zeker bij!”.

 

De materie rond het bouwen is voor een buitenstaander vaak lastig te begrijpen. Op het verzoek van het CDA gaat het college een communicatieplan opstellen en onze inwoners meenemen met de vele kansen die er wél zijn. Het initiatiefrijke Wendbaar Wonen zal voor onze inwoners in begrijpelijke taal worden uitgelegd.

Terug