De mensen van CDA Berkelland

Johan Vennevertloo

Johan Vennevertloo

E-mail adres: j.vennevertloo@gmail.com

Telefoonnr.: 06-81167575

Ik ben 18 maart 2015 gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap Rijn en IJssel. Ik ben al vele jaren actief binnen het CDA, zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk. Zo was ik 8 jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland en van 2005 tot en met april 2010 wethouder in Berkelland met onder andere water in mijn portefeuille. Een onderwerp waar ik als lid van Proviciale Staten en als wethouder veel mee te maken heb gehad en dat me niet meer heeft losgelaten. 

Het thema water zal de komende jaren hoog op de agenda staan van zowel de gemeente, de provincie als ook bij de rijksoverheid in de stad en op het platteland.

De drie thema's voor de komende jaren zijn duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerken.

We staan voor een financieel gezond waterschap en we willen doelmatig en verantwoord omgaan met geld. Daarom kiezen we er voor om: bij het realiseren van wateropgaven vanaf het begin samen met alle belanghebbenden naar duurzame oplossingen te zoeken.

Verder ben ik ook bestuurslid van het provinciaal en landelijk bestuur van de CDA-Bestuurdersvereniging met als aandachtsveld water.

Johan Vennevertloo is gehuwd en heeft drie volwassen kinderen.

Terug naar overzicht