De mensen van CDA Berkelland

Jaap van der Meulen

Jaap van der Meulen

E-mail adres: jaap.van.der.meulen@kpnmail.nl

Telefoonnr.: 06-53694121

Jaap van der Meulen (1969) is geboren in Dokkum en woont sinds 2001 met echtgenote en beide zoons in Haarlo. 

Hij werd op 22-jarige leeftijd lid van het CDJA in Friesland en was secretaris van de provinciale afdeling. Hij was samen met twee medebestuursleden de oprichter van debatclub Forza Frisia. In het CDA-bestuur in Zutphen vervulde hij de functie van penningmeester en hij is voorzitter geweest van ondernemersnetwerk Jong Management en was bestuurslid van VNO-NCW Achterhoek.

Jaap heeft fiscaal - en agrarisch recht gestudeerd en is werkzaam als fiscaal-jurist.

Toen CDA Berkelland een verzoek deed om toe te treden tot het bestuur zei hij direct “ja”. "Ik vind het belangrijk dat burgers initiatief tonen en daar hoort bij dat je zelf ook niet aan de kant blijft staan."

Hij is van mening dat in de veranderende samenleving ook de overheid anders moet gaan opereren; het gedachtengoed van het CDA biedt daarvoor een leidraad. Voor Berkelland betekent dit dat “sterke” burgers vooral een efficiënte overheid ervaren maar dat zij voor “zwakke” burgers een schild vormt. 

Terug naar overzicht