De mensen van CDA Berkelland

Rinus Dijkman

Rinus Dijkman

E-mail adres: marinusdijkman@hotmail.com

Telefoonnr.: 0573-453029

Ik ben geboren (1953) en getogen in Ruurlo op het zelfde plekje waar ik nu nog woon, samen met Cecille. Drie Dijkmannen junior, en de eerste telgen van de volgende generatie zijn inmiddels geboren .

Ik heb een eigen melkveebedrijf en deed vroeger ook agrarische bedrijfsverzorging als nevenklus er soms bij. Daardoor kent het Berkellandse buitengebied weinig onbekende plekjes voor mij.

Naast mijn werk ben ik al heel lang penningmeester van de Ruurlose stichting waar ook “Tafeltje Dekje” onder valt. Eerder was ik 20 jaar actief in de landbouworganisatie van CBTB tot LTO. Daar heb ik veel met de commissie ruilverkaveling gewerkt.

In de kerk heb ik twaalf jaar gediend als diaken in de Gereformeerde kerk Barchem Ruurlo nu de protestantse gemeente Ruurlo Barchem. Ik was voorzitter van de kerkenraad en secretaris van de diaconie. Sinds 2010 ben ik voorzitter van het College van kerkrentmeesters. (In de PKN is een diaken een lid van wat in RK kerk de “Caritas” heet, niet te verwarren met de RK diaken.)

Voor het CDA Ruurlo ben ik bestuurslid geweest en vervolgens zes jaar raadslid. Vier jaar was ik fractievoorzitter en bijna drie jaar wethouder en loco burgemeester. Na de herindeling werd ik voorzitter van de Berkellandse CDA afdeling, en nu ben ik penningmeester .

Waarom CDA? Zeker omdat deze middenpartij bij haar voorstellen wat verder doordenkt over de gevolgen voor de langere termijn. Daarbij houdt zij rekening met de kracht en duurzaamheid van onze Schepping want deze Schepping heeft in waarde in zichzelf. Ook is het CDA de partij de haar bestuurlijk kader ook van buiten de Randstad haalt. CDAers komen vaak en uit het midden- en kleinbedrijf. Anders gezegd; het CDA heeft meer leden die gewoon met beide benen in de klei of het zand staan.

Terug naar overzicht