Actueel

CDA fractie bezoekt de Bijenkamp in Eibergen

Op maandag 30 mei 2016 bracht de CDA fractie een werkbezoek aan de grootste voetbalclub van Berkelland, FC Eibergen. Bijna een jaar eerder werd de nieuwe Bijenkamp in gebruik genomen door FC Eibergen en dit prachtige sportcomplex is tot stand gekomen met de hulp van vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Hiervoor verdienen zij veel respect.

Lees verder

CDA in gesprek met LTO afdeling Berkelland

Op maandag 23 mei sprak de CDA fractie met een afvaardiging van het LTO afdeling Berkelland bestuur over allerlei onderwerpen die beide raken. Onder andere kwam natuurlijk de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied aan de orde. Ook werd gesproken over het belang van bijvoorbeeld mestvergisters voor de landbouw in Berkelland.

Lees verder

Energie Uitvoeringsprogramma 2015-2018

De CDA fractie heeft de ambitie om als gemeente in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat woningen en bedrijven evenveel energie gebruiken als ze opwekken. Een eerste stap om dit te bereiken is het Energie Uitvoeringsprogramma en stond op 17 mei 2016 op de agenda voor de raad. Een programma dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om bedrijven en particulieren te stimuleren te investeren in duurzaamheid. In het CDA verkiezingsprogramma van 2014 staat:

 
Lees verder

Revitalisering centrum Eibergen

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2016 heeft het CDA ingestemd met het revitaliseren van het centrum van Eibergen. Een plan dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen ondernemers, inwoners en gemeente in een zogenoemde taskforse. Een goed voorbeeld van vernieuwd bestuur, zoals het CDA dat graag ziet: samen met de samenleving.

Lees verder

CDA fractie op werk bezoek in Neede

Maandag 25 april ontving de CDA-fractie vertegenwoordigers van de Vlearmoesbus en de Gemeenschapsraad Neede bij gebouw Diekgraven.

Lees verder