Actueel

WMO Jeugdzorg Participatiewet

Rond de decentralisaties ( WMO, Participatiewet en Jeugdzorg) is vaak een beeldspraak gebruikt; “Er mag niemand tussen wal en schip vallen” een uitspraak die het CDA van harte ondersteund. 

Lees verder

Met vertrouwen vooruit

 De algemene beschouwingen van het CDA over de begroting 2015 kunt hier lezen

 

Lees verder

Openbare regionale bijeenkomst met dijkgraaf Hein Pieper en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk op donderdag 9 oktober a.s. in Eibergen

CDA berkelland houdt op donderdag 9 oktober a.s. een openbare regionale bijeeenkomst in zaal De Klok in Eibergen. Onze gastsprekers zijn dijkgraaf Hein Pieper en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Thema’s zijn de Verkiezingen voor Waterschap Rijn en IJssel en de Provinciale Staten op 18 maart 2015.

CDA-leden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.45 uur

Locatie: De Klok, Grote Straat 84, Eibergen

Lees verder

Bestemmingsplan Buitengebied

Het Bestemmingsplan Buitengebied is afgewezen door de Raad van State. Hoe kon dat en hoe verder? Hieronder het heldere verhaal.

Lees verder

Woonvisie

In de raad van 16 september 2014 is de voortgangsrapportage Wonen behandeld. De CDA fractie vindt de notitie een prima overzicht van de actuele stand van zaken op woongebied in Berkelland. Lees verder