Actueel

Bestemmingsplan Buitengebied

Het Bestemmingsplan Buitengebied is afgewezen door de Raad van State. Hoe kon dat en hoe verder? Hieronder het heldere verhaal. Lees verder

Woonvisie

In de raad van 16 september 2014 is de voortgangsrapportage Wonen behandeld. De CDA fractie vindt de notitie een prima overzicht van de actuele stand van zaken op woongebied in Berkelland. Lees verder

Mona Keijzer: "Nog veel onduidelijk over de Wet Langdurige Zorg"

Mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg via de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) die op 1 januari ingaat, zouden recht moeten hebben op hulp van een onafhankelijke cliƫntondersteuner. Lees verder

wonen, werk en cultuur in Gelderland

 De provinciale staten van Gelderland starten een Jeugdcultuurfonds, een Impulsplan Wonen en een actieplan Werkgelegenheid. Het CDA heeft een motie ingediend tegen het proefboren naar schaliegas.

Lees verder

CDA stemt in met de uitgangspunten voor de zorg

 We staan aan de vooravond van een grote verandering in de zorg in Nederland. De veranderingen die in 2015 komen moet nu worden voorbereid. 

Lees verder