Actueel

Met vertrouwen naar 2016

De voorjaarsnota 2015, die er goed uitziet,  is de opmaat voor de begroting van 2016. Het CDA vraagt vanwege het te verwachten overschot of we de  begroting 2016 dichter bij de werkelijkheid kunnen  opstellen?

Lees verder

Hoe ziet de dag van een kind er in 2020 uit?

Die vraag staat centraal Op vrijdag 12 juni. Dan organiseert de Gemeenteraad van de Gemeente Berkelland een conferentie over het Integraal Kind Centrum. Het IKC is een vorm waarin allerlei organisaties hun bijdrage kunnen leveren aan de opvoeding van kinderen. Niet ieder IKC hoeft hetzelfde te zijn; het ene kan uitgebreider zijn dan het andere. Een IKC kan naast de school, de bibliotheek, de peuterspeelzaal, de sportvereniging en de muziekleraar ook de buurtvereniging of de logopedist als partner hebben.

Lees verder

Kennisconferentie Integraal Kind Centrum Berkelland vrijdag 12 juni 2015

De gemeente Berkelland organiseert op vrijdagmiddag 12 juni in het gemeentehuis een Kennisconferentie om gezamenlijk op weg te gaan naar de vorming van IKC’s in Berkelland. Doel van de conferentie is om kennis en idealen te delen en te komen tot een visie, waar de gemeente Berkelland mee an het werk kan.

Sprekers zijn Henk Jan Kok van de Regio Achterhoek en Ron ten Broeke van Beweegwijs en mw. Hanny Voskuylen van de gemeente Leeuwarden waar het IKC inmiddels een succes is geworden.

Marian Bolster & Jaap Jonk zijn de  initiatiefnemers.

 

Lees verder

Het CDA draagt Marijke van Haaren voor als nieuwe wethouder voor de gemeente Berkelland

Het CDA Berkelland draagt Marijke van Haaren voor als nieuwe wethouder voor 0.8 fte voor de gemeente Berkelland. Wij zijn verheugd dat we voor Berkelland een goede en zeer professionele kandidaat wethouder hebben gevonden voor de opvolging van Leo Scharenborg. Het was voor de CDA-fractie geen gemakkelijke opgave om de zware portefeuille die Leo had in te vullen. Maar door goed en zorgvuldig te handelen en hiervoor de tijd te nemen zijn wij erg blij dat we met Marijke een meer dan geschikte kandidaat hebben gevonden.

Lees verder

Regionale Woonagenda 2025

Op 19 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Berkelland ingestemd met de Regionale Woonagenda 2025 voor de gemeente Berkelland. Een woonagenda waarin wordt vastgelegd hoeveel woningen we tot 2025 in Berkelland nog mogen bouwen.

Lees verder