Actueel

Participatiewet

“Alle mensen een volwaardige plaats in de samenleving”. Dat is de bedoeling van de participatiewet. Het woord zegt het eigenlijk al. Iedereen kan en mag meedoen; “participeren”.

Lees verder

CDA stemt in met visie document en plan van aanpak toekomstgericht primair onderwijs

In het  plan toekomstgericht primair onderwijs staan de uitgangspunten en de beoogde effecten met betrekking tot de toekomst van het primaire onderwijs. Dit document geeft een goede weergave en geeft inzichten hoe we het onderwijs in Berkelland zouden kunnen organiseren met steeds hetzelfde doel voor ogen ‘Het kind en de ouders centraal”.

Lees verder

Jaarrekening 2014; Overschot voor gedeelte terug naar de inwoners

Elk jaar is het een vast gegeven dat de jaarrekening van het jaar ervoor op de politieke tafel terecht komt. Al jaren sluit de jaarrekening van de gemeente Berkelland af met een positief resultaat. Deze positieve resultaten hebben er mede toe bijgedragen dat de gemeente Berkelland financieel in rustiger vaarwater zit. Wel is het een nadeel dat bijna elk positief resultaat voorkomt uit incidentele meevallers en dus niet jaarlijks tot minder uitgaven leiden.

Lees verder

Met vertrouwen naar 2016

De voorjaarsnota 2015, die er goed uitziet,  is de opmaat voor de begroting van 2016. Het CDA vraagt vanwege het te verwachten overschot of we de  begroting 2016 dichter bij de werkelijkheid kunnen  opstellen?

Lees verder

Hoe ziet de dag van een kind er in 2020 uit?

Die vraag staat centraal Op vrijdag 12 juni. Dan organiseert de Gemeenteraad van de Gemeente Berkelland een conferentie over het Integraal Kind Centrum. Het IKC is een vorm waarin allerlei organisaties hun bijdrage kunnen leveren aan de opvoeding van kinderen. Niet ieder IKC hoeft hetzelfde te zijn; het ene kan uitgebreider zijn dan het andere. Een IKC kan naast de school, de bibliotheek, de peuterspeelzaal, de sportvereniging en de muziekleraar ook de buurtvereniging of de logopedist als partner hebben.

Lees verder