Actueel

Hybride lening van 20 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten

In de raadsvergadering van 20 september heeft de raad van Berkelland besloten om 20 miljoen van haar vermogen als hybride lening weg te zetten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

 

Lees verder

Tussenbalans raadsperiode 2014-2016

Het is inmiddels al weer ruim 2 jaar geleden dat we naar de stembus zijn geweest voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een tussenbalans. 

Lees verder

CDA fractie in gesprek met Seniorenraad Berkelland

Op maandag 12 september 2016 sprak de CDA fractie Berkelland met een delegatie van de Seniorenraad Berkelland over allerlei zaken die met name de senioren raken in Berkelland.

Lees verder

Economische Agenda 2016-2020

Op 14 Juni stond de Economische Agenda 2016-2020 op de agenda voor de gemeenteraad. Deze economische agenda heeft tot doel om de economische ontwikkelingen te stimuleren met als ambitie het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het economische klimaat in Berkelland. 

Lees verder

Verordening Blijvers lening gemeente Berkelland

Op 14 Juni 2016 stond de zogeheten blijverslening op de Raadsagenda. Een voordelige lening voor mensen die graag thuis willen blijven wonen maar waar wel aanpassingen aan de woning nodig zijn. De lening is opgenomen in een verordening en heeft 3 doelen:

  • veilig wonen bevorderen;
  • blijvend levensloopbestendig maken van woningen;
  • ondersteuning in voorzieningenbehoefte om thuis te blijven wonen.
Lees verder